درخواست جامعه پزشکی برای تهیه واکسن: مرگ ما را جدی بگیرید

پس از ماه ها انتظار و تلاش دانشمندان و شرکت های دارویی، چندروز است که در سراسر دنیا واکسیناسیون برای SARS-CoV-2 شروع شده است، دولت ها برای راضی کردن شهروندانشان برای دریافت واکسن تلاش می کنند اما در ایران ظاهرا این شهروندان هستند که باید مسئولین را برای واردات واکسن راضی کنند.

ما گروهی از پزشکان نگرانی شدید خود را اعلام می داریم، نه تنها خبری از شروع واکسیناسیون نیست بلکه به نظر می رسد اراده ای برای دسترسی هر چه سریعتر به واکسن در کشور وجود ندارد، دولتمردان در پاسخ به چرایی شروع نشدن واکسیناسیون خبرنگاران و افکار عمومی را به یکدیگر پاس می دهند.

برنامه ها یا بی برنامه‌گی‌هایی مانند انتظار برای خرید واکسن های «کم دردسر» و یا تصمیم هولناک انتظار برای واکسن ایرانی را با هیچ کلمه ای بجز قصور نمی توان توصیف کرد. ما همه با معنی قصور آشنا هستیم، به نظر می رسد وضعیت فعلی ما مصداق بارز قصور حاکمیت و دولت در جلوگیری از مرگ قابل پیشگیری شهروندان و به خصوص کادر درمان درگیر در خط مقدم مبارزه با پاندمی است. ما هیچ توجیهی برای نبود عزم جهت واردات هر چه سریعتر واکسن بجز بی اعتنایی و بی توجهی مسئولین به مرگ خود و سایر شهروندان نمی شناسیم.

ما دوباره تاکید می کنیم که مسئول جان باختن کادر درمان و شهروندانی که به علت تاخیر در واردات واکسن اتفاق بیفتد بر عهده دولت، نظام سلامت و مسئولین آن است

درخواست جامعه پزشکی برای تهیه واکسن: مرگ ما را جدی بگیرید

پس از ماه ها انتظار و تلاش دانشمندان و شرکت های دارویی، چندروز است که در سراسر دنیا واکسیناسیون برای SARS-CoV-2 شروع شده است، دولت ها برای راضی کردن شهروندانشان برای دریافت واکسن تلاش می کنند اما در ایران ظاهرا این شهروندان هستند که باید مسئولین را برای واردات واکسن راضی کنند.

ما گروهی از پزشکان نگرانی شدید خود را اعلام می داریم، نه تنها خبری از شروع واکسیناسیون نیست بلکه به نظر می رسد اراده ای برای دسترسی هر چه سریعتر به واکسن در کشور وجود ندارد، دولتمردان در پاسخ به چرایی شروع نشدن واکسیناسیون خبرنگاران و افکار عمومی را به یکدیگر پاس می دهند.

برنامه ها یا بی برنامه‌گی‌هایی مانند انتظار برای خرید واکسن های «کم دردسر» و یا تصمیم هولناک انتظار برای واکسن ایرانی را با هیچ کلمه ای بجز قصور نمی توان توصیف کرد. ما همه با معنی قصور آشنا هستیم، به نظر می رسد وضعیت فعلی ما مصداق بارز قصور حاکمیت و دولت در جلوگیری از مرگ قابل پیشگیری شهروندان و به خصوص کادر درمان درگیر در خط مقدم مبارزه با پاندمی است. ما هیچ توجیهی برای نبود عزم جهت واردات هر چه سریعتر واکسن بجز بی اعتنایی و بی توجهی مسئولین به مرگ خود و سایر شهروندان نمی شناسیم.

ما دوباره تاکید می کنیم که مسئول جان باختن کادر درمان و شهروندانی که به علت تاخیر در واردات واکسن اتفاق بیفتد بر عهده دولت، نظام سلامت و مسئولین آن است

[signature]

۱ signature

با دوستانتان در میان بگذارید

   

Subscribe
مرا مطلع کن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
Powered by Themes24x7