نامه اعتراضی متخصصین مشمول طرح تحول سلامت

بسمه تعالی

جناب آقاى دکتر قاضى زاده هاشمی
وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکى
با سلام و احترام؛
جامعه ی پزشکى و کادر بهداشت و درمان بر این باورند که در حرفه طبابت آنچه اصل است، فراهم کردن شایسته همه زمینه ها براى کاستن از آلام بیمار است. هر طبیب با وجدانى منافع بیمار را بر منافع شخصى خود ترجیح می دهد و تمام توان حرفه اى و علمى خود را براى برطرف کردن رنج بیمار به کار مى گیرد.
اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که پزشک باید خود از نظر روحى، جسمى، اقتصادى و اجتماعى از حداقل هایى برخوردار باشد تا بدون هر گونه دغدغه اى بتواند به بیماران خود خدمت کند.
طرح تحول نظام سلامت با تمامى نیات خیر و دستاوردهاى خوبى که داشته است، با کمال تاسف پزشکان دخیل در این طرح را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است که مهمترین آنها به شرح ذیلند:
۱٫ همانگونه که مستحضرید، طبق متن سند طرح تحول سلامت، در پایان هر ماه بیمارستان ها مکلف به تسویه حق الزحمه ی پزشکان هستند. این در حالى است که در تمامى بیمارستان هاى فعال در این طرح، بطور میانگین بیش از چهارده ماه است که مطالبات پزشکان دچار تعویق و تاخیر بوده و پزشکان شاغل در آنها با مشکلات مالى جدى دست به گریبانند. تاخیر بیش از یک سال در پرداخت مطالبات، انگیزه ی خدمت رسانى را در پزشکانى که اکثریت قریب به اتفاق جوان هستند و هیچگونه پشتوانه اقتصادى ندارند، دچار اخلال کرده و موجى از یأس و سرخوردگى در میان آنان بوجود آورده است. از آن مقام محترم درخواست داریم تمهیداتى اندیشیده شود تا طبق سند طرح تحول سلامت در پایان هر ماه تمامى مطالبات پزشکان اعم از حق ویزیت، مقیمى و ماندگارى پرداخت گردد.
۲٫ ما امضا کنندگان این نامه درخواست داریم در قانون ممنوعیت دایر کردن مطب براى پزشکان تمام وقت جغرافیایى تجدید نظر شده و اجازه تاسیس مطب براى متخصصین و پزشکان فوق تخصص صادر گردد. بدیهى است این حق براى هر متخصصى اختیارى بوده و هر متخصصى مى تواند در صورت تمایل بصورت تمام وقت در بیمارستان شاغل به کار باشد.
۳٫ پیشنهاد مى شود کمیته اى با حضور نمایندگان پزشکان فعال در این طرح، نمایندگان وزارت بهداشت و نمایندگان بیمه ها تشکیل شود تا یک روال منطقى و نزدیک به واقعیت هاى اقتصادى جهت پرداخت کارانه ها مشخص شود، چراکه با نحوه پرداخت فعلى کارانه ها درصد بسیار قابل توجهى از حق الزحمه ی پزشکان به ناحق دچار جرح و تعدیل مى شود.
۴٫ در ماه اخیر مسئله حضور ۵۴ ساعت در هفته پزشکان و ثبت تایمکس بدون در نظر گرفتن ساعات کاری آنکالی و مقیمی مطرح شده که اقدامی کارشناسی نشده می باشد. امضا کنندگان این نامه مخالفت قاطع خویش را نسبت به این موضوع اعلام می دارند.
امید است مقام محترم وزارت و همه مسئولین ذیربط با دلسوزى و درایت براى حل معضلات و مشکلات جدى مطرح شده در سطور فوق، اهتمام ورزند. چرا که در صورت عدم رفع موانع ذکر شده، عواقب جدى گریبان گیر نظام سلامت خواهد شد و در این میان همه ما متضرر خواهیم شد. ما متخصصین و پزشکان فوق تخصص امضا کننده این نامه در سراسر کشور اعلام مى داریم چنانچه ظرف مدت یک ماه از تحویل این نامه به آن مقام محترم، تمامى مطالبات معوقه تسویه نشود و موارد ذکر شده در نامه حل و فصل نگردد، علیرغم میل باطنى تنها بیماران اورژانس و بسترى را ویزیت نموده و از ارائه خدمات تشخیصى و درمانى به بیماران سرپایى در قالب درمانگاه معذور خواهیم بود.
پیشاپیش از حسن توجه و عنایت جنابعالى صمیمانه سپاسگزاریم.
متخصصین مشمول طرح تحول سلامت
۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

 

نامه اعتراضی متخصصین مشمول طرح تحول سلامت

جناب آقاى دکتر قاضى زاده هاشمی
وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکى
با سلام و احترام؛
جامعه ی پزشکى و کادر بهداشت و درمان بر این باورند که در حرفه طبابت آنچه اصل است، فراهم کردن شایسته همه زمینه ها براى کاستن از آلام بیمار است. هر طبیب با وجدانى منافع بیمار را بر منافع شخصى خود ترجیح می دهد و تمام توان حرفه اى و علمى خود را براى برطرف کردن رنج بیمار به کار مى گیرد.
اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که پزشک باید خود از نظر روحى، جسمى، اقتصادى و اجتماعى از حداقل هایى برخوردار باشد تا بدون هر گونه دغدغه اى بتواند به بیماران خود خدمت کند.
طرح تحول نظام سلامت با تمامى نیات خیر و دستاوردهاى خوبى که داشته است، با کمال تاسف پزشکان دخیل در این طرح را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است که مهمترین آنها به شرح ذیلند:
۱. همانگونه که مستحضرید، طبق متن سند طرح تحول سلامت، در پایان هر ماه بیمارستان ها مکلف به تسویه حق الزحمه ی پزشکان هستند. این در حالى است که در تمامى بیمارستان هاى فعال در این طرح، بطور میانگین بیش از چهارده ماه است که مطالبات پزشکان دچار تعویق و تاخیر بوده و پزشکان شاغل در آنها با مشکلات مالى جدى دست به گریبانند. تاخیر بیش از یک سال در پرداخت مطالبات، انگیزه ی خدمت رسانى را در پزشکانى که اکثریت قریب به اتفاق جوان هستند و هیچگونه پشتوانه اقتصادى ندارند، دچار اخلال کرده و موجى از یأس و سرخوردگى در میان آنان بوجود آورده است. از آن مقام محترم درخواست داریم تمهیداتى اندیشیده شود تا طبق سند طرح تحول سلامت در پایان هر ماه تمامى مطالبات پزشکان اعم از حق ویزیت، مقیمى و ماندگارى پرداخت گردد.
۲. ما امضا کنندگان این نامه درخواست داریم در قانون ممنوعیت دایر کردن مطب براى پزشکان تمام وقت جغرافیایى تجدید نظر شده و اجازه تاسیس مطب براى متخصصین و پزشکان فوق تخصص صادر گردد. بدیهى است این حق براى هر متخصصى اختیارى بوده و هر متخصصى مى تواند در صورت تمایل بصورت تمام وقت در بیمارستان شاغل به کار باشد.
۳. پیشنهاد مى شود کمیته اى با حضور نمایندگان پزشکان فعال در این طرح، نمایندگان وزارت بهداشت و نمایندگان بیمه ها تشکیل شود تا یک روال منطقى و نزدیک به واقعیت هاى اقتصادى جهت پرداخت کارانه ها مشخص شود، چراکه با نحوه پرداخت فعلى کارانه ها درصد بسیار قابل توجهى از حق الزحمه ی پزشکان به ناحق دچار جرح و تعدیل مى شود.
۴. در ماه اخیر مسئله حضور ۵۴ ساعت در هفته پزشکان و ثبت تایمکس بدون در نظر گرفتن ساعات کاری آنکالی و مقیمی مطرح شده که اقدامی کارشناسی نشده می باشد. امضا کنندگان این نامه مخالفت قاطع خویش را نسبت به این موضوع اعلام می دارند.
امید است مقام محترم وزارت و همه مسئولین ذیربط با دلسوزى و درایت براى حل معضلات و مشکلات جدى مطرح شده در سطور فوق، اهتمام ورزند. چرا که در صورت عدم رفع موانع ذکر شده، عواقب جدى گریبان گیر نظام سلامت خواهد شد و در این میان همه ما متضرر خواهیم شد. ما متخصصین و پزشکان فوق تخصص امضا کننده این نامه در سراسر کشور اعلام مى داریم چنانچه ظرف مدت یک ماه از تحویل این نامه به آن مقام محترم، تمامى مطالبات معوقه تسویه نشود و موارد ذکر شده در نامه حل و فصل نگردد، علیرغم میل باطنى تنها بیماران اورژانس و بسترى را ویزیت نموده و از ارائه خدمات تشخیصى و درمانى به بیماران سرپایى در قالب درمانگاه معذور خواهیم بود.
پیشاپیش از حسن توجه و عنایت جنابعالى صمیمانه سپاسگزاریم.
متخصصین مشمول طرح تحول سلامت
۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

[signature]

۲۹۶ signatures

با دوستانتان در میان بگذارید

   

پاسخ بدهید

1 نظر برای مطلب "نامه اعتراضی متخصصین مشمول طرح تحول سلامت"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
خالد
Guest

دوستان سلام . لطفآ یک نامه نسبت به افزایش غیر علمی سهمیه ها ومیزان پذیرش اعتراضی انجام بدهیم

wpDiscuz
Powered by Themes24x7