از هر پنج پزشک ایالات متحده دو پزشک بیش از یک میلیون دلار سرمایه دارد

طبق گزارش سال ۲۰۱۸ Medscape Physician Wealth and Debt حدود ۵۸% پزشکان آمریکا دارایی به ارزش یک میلیون دلار یا کمتر دارند. اما حدود ۲۰هزار پزشک (حدود ۳۶% پاسخگویان) بین ۱ الی ۵ میلیون دلار و ۵% بیش از ۵میلیون دلار دارایی دارند. این گزارش از بین ۲۰۳۲۹ پزشک تهیه شده که همگی در حال … ادامه خواندن از هر پنج پزشک ایالات متحده دو پزشک بیش از یک میلیون دلار سرمایه دارد