دانش آموختگان

بیانیه نظام پزشکی شیراز در محکومیت واقعه نورآباد

سازمان نظام پزشکى شیراز در محکومیت دستگیرى و بازداشت خانم دکتر جراح کشیک بیمارستان نورآباد در حین انجام وظیفه بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

بسمه تعالى

بیانیه شماره یک سازمان نظام پزشکى شیراز در محکومیت دستگیرى و بازداشت خانم دکتر جراح کشیک بیمارستان نورآباد در حین انجام وظیفه

جامعه محترم پزشکى و مردم فهیم و فرهیخته فارس

در طى سالهاى اخیر شاهد ارتباط و تعاملى مؤثر و قابل تحسین بین سیستم قضایى استان از یکسو و جامعه پزشکى و سازمان هاى نظام پزشکى استان از سوى دیگر بوده ایم که در کل کشور الگو و زبانزد بوده است. سیستم قضایى استان با برخوردارى از قضاتى مبرز و فهیم و مدیریتى کارآزموده و آگاه به عنوان مشاور و بازوى توانمند سازمانهاى نظام پزشکى در استان فارس به حساب مى آیند که در همراهى با یکدیگر بسیارى از مشکلات و پرونده هاى قضایى را به بهترین نحو به سرانجام مى رسانند و از این حیث استان فارس بخود مى بالد.

متأسفانه روز گذشته همکاران بیمارستان شهرستان نورآباد شاهد رفتارى از سوی سیستم قضایى حکومت اسلامى و بخصوص استان فارس در قبال تنها پزشک جراح کشیک بیمارستان ازسوى بازپرس شهرستان نورآباد بودند. خانم دکترى که به مجرد ورود خانمى مضروب و چاقو خورده در کمترین زمان ممکنه بر بالین بیمار حاضر شده و تمامى اصول درمانى را به بهترین وجه انجام داده و پس از برطرف شدن خطرات و حین انجام پانسمان توسط تیم درمان، با حضور بازپرس در بیمارستان مواجه شده و بدلیل اینکه به حق به دستورات مداخله جویانه بازپرس در امور و مراحل درمانى شخص مضروب گردن ننهاد، و پیرو اصرار بازپرس بر اجراى دستوراتش، دستور بازداشت خانم دکتر را هم صادر و نیروى انتظامى نیز در محل خدمت پزشک جراح و در حضور مراجعین، بیماران و پرسنل بیمارستان را به بازداشتگاه انتقال دادند. لازم به توضیح است در پى انتقال ایشان به بازداشتگاه و عدم وجود جراحى دیگر در شهرستان، بخش اورژانس بیمارستان عملاً تعطیل شده و بیماران دیگر به بیمارستان کازرون ارجاع داده شدند.!!!

لذا سازمان نظام پزشکى شیراز به اطلاع مى رساند در پى دستگیرى و بازداشت بدون منطق جراح کشیک در بیمارستان شهر نورآباد آنهم در حین انجام وظیفه و معاینه بیماران و در حضور آنان، این سازمان حق خود مى داند ضمن محکوم نمودن رفتار حرمت شکنانه و عارى از حفظ کرامت انسانى انجام شده از سوى بازپرس و مأموران نیروى انتظامى حاضر در اقدامات فوق الذکر و صرفاً براى اعاده حیثیت، حرمت و کرامت انسانى جامعه پزشکى آنهم فقط به منظور خدمت رسانى هر چه بهتر به آحاد جامعه، بیماران و شهروندان استان، مجدانه و مصرانه خواستار برخورد قانونى با عوامل واقعه مذکور کوچکترین اهمال و اغماضى از سوى مراجع ذیصلاح مى باشیم.

بى شک مطلع و مواجه شدن جامعه پزشکى با کوچکترین اهمال از سوى مسؤولین محترم ذیربط در سیستم قضایى و انتظامى استان و کشور در قبال این به ظاهر مجریان قانون با رفتار فراقانونى و غیر منطقى، نظام پزشکى و جامعه پزشکى بزرگ استان فارس را در استیفاى حقوق پایمال شده و حرمت شکنى صورت گرفته راسخ تر و مصصم تر مى سازد. امید است با بلند نظرى مسؤولین محترم مربوطه، بهترین تصمیمات لازمه اتخاذ گردد و مطالبات جامعه پزشکى فارس تأمین گردد.

رئیس سازمان نظام پزشکى شیراز و رئیس شوراى هماهنگى استان فارس دکتر حمیرا وفایى

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7