اقتصاد سلامت

باز گشت به نظام پرداخت سابق در بیمارستان ها و لغو نظام پرداخت پلکانی

ایرج حریرچی در مورد نظام پرداخت بیمارستان ها گفت: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد از مهر سال ۹۳ به صورت آزمایشی در بیمارستانهای دولتی اجرا شد و از ابتدا نیز قرار بود تا پایان خرداد ۹۴ مرحله آزمایشی آن انجام شود و پس از آن با توجه به نتایج و تجربیات به دست آمده در مورد ادامه آن تصمیم گیری شود.
وی گفت: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، طی ۹ ماه از اول مهر ۹۳ اجرا شد و اکنون با توجه به تجربیات به دست آمده و نامه درخواست روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات-بهداشتی- درمانی سراسر کشور به معاونت درمان وزارت بهداشت و بررسی های وزیر بهداشت به این نتیجه رسیدیم که اجرای این طرح به اختیار دانشگاهها و بیمارستانهای کشور سپرده شود.
قائم مقام وزیر بهداشت اضافه کرد: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد طی ماههای گذشته چندین بار اصلاح ششد اما بعد از بررسی های انجام شده، قرار بر این شد که به دانشگاههای علوم پزشکی اختیار داده شود که اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با هماهنگی هر واحد بیمارستانی اجرا شود.
حریرچی ادامه داد: بر اساس دستوری که امروز وزیر بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می کند، هر بیمارستان دولتی می تواند نظام پرداخت عملکردی را اجرا کند یا اینکه به نظام نوین پرداخت بیمارستانها که در ۶ ماه اول سال ۹۳ اجرا می شد، برگردند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در صورتی که هر بیمارستان به نظام پرداخت قبلی برگردند ملزم هستند که حتماً سهم ۲۷٫۵ درصد درآمد بیمارستان برای کارانه کارکنان غیر پزشک را حفظ کنند و میزان دریافتی کارانه کارکنان بیمارستان نیز از ۱٫۷ برابر رقم قبلی که نیمه اول سال ۹۳ دریافت می کردند، کمتر نباشد.
وی افزود: بر اساس ابلاغیه وزیر بهداشت که امروز به تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال می شود، هر بیمارستان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خود می تواند نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را ادامه دهد یا به نطام پرداخت قبلی برگردد اما در مجموع نظام پرداختی بیمارستانهای کشور باید به سمت عملکردی حرکت کند.
قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: در مورد کارانه پرشکان نیز نظام پرداخت پلکانی بازنگری می شود و اصل بر اجرای نظام پرداخت قبلی برای پزشکان است مگر اینکه پزشکان یک واحد بیمارستانی به صورت موردی خواهان اجرای نطام پرداخت پلکانی باشند.

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7