دانشجویان

وزیر بهداشت : خدمت به مردم باید مهمترین انگیزه تحصیل در رشته پزشکی باشد

وزیر بهداشت شالوده اصلی رابطه پزشک و بیمار را توجه به اخلاق عنوان کرد و به دانشجویان گفت: لازم است در کنار کسب علم و دانش و مهارت از اخلاق درست و آراسته بهره مند شوند.

به گزارش صدای پزشکان به نقل از وب دا؛ دکتر سید حسن هاشمی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران، وظیفه اصلی دانشجو را یادگیری فعال و همیشگی بیان کرد و گفت: دانشجو باید نگاهی جدید داشته باشد و در کنار کسب علم به دنبال پژوهش و کسب مهارت باشد.

به گفته وزیر بهداشت، ارزش دانشجو به روحیه پرسش گری و جستجو گری وی است.

دکتر هاشمی با اشاره به این که رشته های علوم پزشکی با جان مردم سروکار دارد، افزود: پزشک و پرستار امین مردم هستند، چرا که مردم به پزشک اعتماد می کنند و او را  چه از نظر مسائل جسمی و چه از نظر مشکلات خانوادگی و روحی خود به عنوان محرم می شناسند.

وی بر ضرورت توجه دانشجویان پزشکی به اخلاق پزشکی تاکید کرد و افزود: لازم است در کنار کسب علم و دانش و مهارت از اخلاق درست و آراسته بهره مند شویم ، چرا که شالوده اصلی رابطه پزشک و بیمار توجه به اخلاق است.

وزیر بهداشت به دانشجویان تاکید کرد: اگر می خواهید وظیفه انسانی و ملی خود را به خوبی انجام دهید باید از فرصت ها استفاده کرده و به کسب علم و دانش بپردازید.

دکتر هاشمی بر توجه دانشجویان به پژوهش تاکید کرد و گفت: ما می توانیم با پژوهش نام ایران را در میان کشورهای قدرتمند سربلند کنیم.

وزیر بهداشت همچنین، رشته های گروه علوم پزشکی جز رشته های مقدس مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم در مسیر نیاکانمان قدم برداریم، باید به اخلاق و دانش به صورت یکسان توجه کنیم.

وی بر ضرورت توجه به قدر و منزلت مردم از سوی پزشک تاکید کرد و افزود: هر فردی باید قدر خود را بدان