دانش آموختگان دانشجویان

دکتر پیوندی: پردیس های بین الملل به اهداف خود نرسیدند / تاکید بر فعالیت های دانشجویی در دانشگاه

پس از انتشار قسمت اول مصاحبه اختصاصی صدای پزشکان با دکتر پیوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم اکنون قسمت دوم این گفت و گو منتشر می شود:

احسان قدیمی: سوال بعدی ما درباره دانشگاههای بین الملل و یا همان پردیس های خودگردان است. سیاستی که از نیمه دوم ۸۶ شروع شد و اولین خروجی ها را داده است. مسایلی مانند دانشجویان بین الملل و یا افزایش ظرفیت ها سیاست های کلانی است که زندگی بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد اما متاسفانه هیچ گاه شاهد نیستیم که اطلاع رسانی درستی از سوی وزارت بهداشت درباره علل و اهداف اجرای این سیاست ها صورت گیرد. نتیجه هم افزایش بی اعتمادی میان وزارت خانه و دانشجویان و پزشکان بوده و در این میان گاه شاهد عکس العمل های غیر منطقی از سوی پزشکان هم بوده ایم که نتیجه همین عدم شفافیت است. در مورد دانشجویان بین الملل هم مانند افزایش ظرفیت ها از همان ابتدا اتفاق مشابهی افتاد…هنوز هم که هنوز است بعد از همه این سالها دلیل اجرای این سیاست روشن نیست. و چون اهداف از ابتدا روشن نبود اکنون هم قابل ارزیابی هم نیست. نظر شما در مورد اهداف اولیه این طرح چیست و اینکه در حال حاضر چه ارزیابی از وضعیت فارغ التحصیلان دارید؟ آیا از اساس پذیرش این دانشجویان کمکی به تامین هزینه های دانشگاهها کرده است؟ نهایتا آیا از سطح علمی این دانشجویان ارزیابی دارید؟

دکتر پیوندی: هدف اولیه این طرح فراهم کردن فضایی برای کسانی بود که احیانا برای تحصیل به کشورهای مختلف و دانشگاههای نه چندان معتبر می روند. از طرف دیگر هم قرار بود امکانی برای تحصیل دانشجویان خارجی در این فضاها مهیا شود. در سیر اجرای این طرح اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد و در واقع می توان گفت که این دانشگاهها در جهت مخالف اهداف اولیه پیش رفتند. در واقع بدل به محلی برای پذیرش دانشجویان رتبه های نه چندان خوب با پرداخت هزینه ها شدند.  تا قبل از سال ۹۲ خبر های خوبی در مورد نحوه پذیرش در این دانشگاهها نداشتیم اما از سال ۹۲ و با تدبیر دکتر هاشمی وضعیت پذیرش این دانشجویان بهبود یافت و بعنوان رتبه مازاد پذیرفته شدند. اگر در دوره قبل حتی تا رتبه ده هزار در دانشگاه بهشتی پذیرفته می شد در حال حاضر پذیرش رشته پزشکی همین دانشگاه محدود به رتبه ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ است. در واقع طرحی که در ابتدا مشکلات فراوان داشت در حال حاضر به مسیر بهتری هدایت شده است. بر اساس برنامه ۵ ساله ۲۰ درصد آموزش می تواند خودگردان باشد…

در سیر اجرای این طرح ( پردیس های بین الملل) اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد و در واقع می توان گفت که این دانشگاهها در جهت مخالف اهداف اولیه پیش رفتند.

امیرافراز فلاح: البته شرط اینست که امکانات مازاد ایجاد شود…

بله بله امکانات مازاد باید بوجود آید. حال در ادامه توضیح خواهم داد اما پیش از آن در مورد شهریه های پرداختی برآوردی که داشته ایم این منابع در بهترین حالت هزینه خود این دانشجویان را تامین کرده و اگر از ابتدا قرار بود کمکی به دانشگاه باشد بر اساس برآورد ما به دلایل مختلف مانند نبود زیرساخت ها یا برآورد اشتباه محقق نشده است. به هر صورت امروز این طرح به مسیر درست تری هدایت شده است و رتبه های دانشجویان معمولی و خودگردان به هم نزدیک شده است. در عین حال این تصویر که فاصله ی دانشجویان بین الملل با دانشجویان دولتی خیلی زیاد است هم خیلی دقیق نیست. در بین دانشجویان بین الملل هم دانشجویان ممتاز وجود دارند که بعضا از دانشجویان دولتی بهتر هستند و در حال حاضر رقابت خوبی بین این دو گروه شکل گرفته است.

در مورد شهریه های پرداختی ( پردیس های بین الملل) برآوردی که داشته ایم این منابع در بهترین حالت هزینه خود این دانشجویان را تامین کرده

احسان قدیمی: مطالعه ای که ما با استفاده از نمرات پره انترنی سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران انجام دادیم تفاوت میانگین نمرات حدود ۲۵ نمره بود.

دکتر پیوندی: بله. ما هم کتمان نمی کنیم که بین دانشجویان با رتبه ی ۵۰ و ۵۰۰۰ تفاوت وجود ددارد. اما از سال ۹۳ این تفاوت کمتر شده است. ضمن این که ما از سال ۹۳ به ظرفیت مورد نیاز برای آموزش این دانشجویان هم توجه کردیم. در حالیکه در آغاز طرح فقط به دوره علوم پایه فکر شده بود که در قشم برقرار بود اما در مورد بالین هیچ فکری نشده بود که منجر به ازدحام در بخش ها و کاهش کیفیت آموزش شد. اما ما از سال ۹۳ به ظرفیت های بالینی هم توجه کردیم و بر اساس امکانات موجود دانشجو جذب کردیم.

احسان قدیمی: در مورد افزایش امکاناتت برای پذیرش این دانشجویان چه کاری انجام شده است؟

درست است که ما بیمارستان جدیدی احداث نکرده ایم، اما بعضی از بخش هایی که دانشجو نمی پذیرفتند را فعال کرده ایم و به طور مثال جراحی را به چهار بخش افزایش داده ایم. با این کارها، در واقع ظرفیت آموزشی را افزایش داده ایم و علاوه بر این تجهیزات لازم را بیشتر به بخشها تزریق کردیم.

امیر افراز فلاح: سوال بعدی ما در مورد فضای فرهنگی دانشگاه هاست. بعد از انتخابات ۹۲ انتظار این بود که گشایشی در فعالیت های فرهنگی، سیاسی و علمی در دانشگاه ها ایجاد شود. اما به طور مثال در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز و حتی یزد چنین تغییری اتفاق نیافتاده است. نگاه شما به این گونه فعالیت ها چیست؟ و آیا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا کنون در این زمینه ها فعالیتی صورت گرفته است؟

من در مورد دانشگاه هایی که نام بردید  قضاوتی نمی توانم بکنم. اما به طور کلی دیدگاه دولت تدبیر و امید این است که هر تشکل و گروهی که در چهارچوب های پذیرفته شده و سیاست های کلی نظام فعالیت کند، مجاز به فعالیت است و در این چهارچوب ها هیچ تشکلی به تشکل دیگر برتری ندارد و نگاه ما به همه ی آنها یکسان است. در دانشگاه ما ممکن است تشکل دیگری تشکیل نشده باشد، اما بافت افراد ورودی به این تشکل ها تفاوت کرده اند. همچنین انجمن های علمی فعال شده اند و شورای صنفی هم تشکیل شده و بسیار خوب فعالیت می کند. کانون های متعددی شکل گرفته است برای کسانی که به هر دلیل نمی خواهند در تشکل ها فعالیت کنند، در این کانون ها فعالیت کنند. اگر با دو سه سال پیش مقایسه کنید فضا خیلی بهتر شده است و دیگر فضای بسته و خمود  قبلی وجود ندارد، اما به نظر من هم تا ایده آل فاصله داریم و این وضعیت مورد رضایت بنده هم نیست. اما در مجموع حرکت به سمت جلو است. ضمن اینکه دانشجویان علوم پزشکی همیشه نسبت به دیگر دانشجویان فعالیت کمتری در این حوزه ها داشته اند، به دلیل حجم درس ها یا هر دلیل دیگری.

C19R8713

دیدگاه دولت تدبیر و امید این است که هر تشکل و گروهی که در چهارچوب های پذیرفته شده و سیاست های کلی نظام فعالیت کند، مجاز به فعالیت است و در این چهارچوب ها هیچ تشکلی به تشکل دیگر برتری ندارد

امیرافراز فلاح: امکان ایجاد تشکل جدید هم وجود دارد؟

دکتر پیوندی: بستگی به خواست دانشجویان دارد، اگر بخواهند چرا که نه. شرایط کلی همان است که گفتم، این تشکل ها باید در چهارچوب های پذیرفته شده فعالیت کنند. همچنین نباید بازیچه ی گروه های سیاسی خارج دانشگاه و نماینده ی آنان در دانشگاه باشند، همانطور که رئیس جمهور محترم و مقام معظم رهبری فرمودند از سیاسی کاری باید پرهیز شود و دانشجویان باید بتوانند تحلیل سیاسی اجتماعی ارائه دهند و پیشرو باشند، نه دنباله رو گروه های سیاسی.

احسان قدیمی: سوال بعدی ما در مورد مشکلات امروز در رابطه ی بین پزشکان و بیماران است. به نظر می رسد این رابطه در سالهای اخیر به طور پیشرونده دچار اختلال شده است. پزشکان در تیررس انتقادات رسانه ها قرار گرفته اند و شاهد واکنش پزشکان نیز نسبت به این انتقادات مختلف هستیم. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا این انتقادات سازمان دهی شده از طرف گروهی خاص است؟ و اینکه آیا پزشکان هم در این رابطه مقصر هستند؟ با توجه به اینکه شما در سازمان نظام پزشکی هم مسئولیت دارید نظرتان در مورد نامه نوشته شده به رهبری در این خصوص چیست؟ آیا می تواند همه ی مشکلات را حل کند؟

نخست اینکه  کیفیت رابطه بین پزشک و بیمار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و در نتیجه ی درمان کاملا تاثیرگذار. در جلسه ای هم که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان هم تاکید ویژه ای بر اهمیت این موضوع داشته اند.

به نظر می رسد با توجه به گامهای بزرگی که وزارت بهداشت در زمینه اصلاح تعرفه ها، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار و… برداشته است، عده ای خواستند تا فضا را غبارآلود کنند. بعضی رسانه ها هم خواسته یا ناخواسته در مخدوش کردن این رابطه سهیم شدند. نظام پزشکی و وزارت بهداشت هم تمام تلاش خود را برای بهبود این امر انجام دادند، اما در نهایت این جو رسانه ای در مخدوش کردن این رابطه تاثیرگذار بود و نمی توان تاثیر آن را به طور کامل از بین برد. در این بین البته عده ی قلیلی از همکاران پزشک هم هستند که با تخلفات خود باعث مخدوش شدن رابطه ی پزشک و بیمار شدند و سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بر طبق وظیفه قانونی خود مجبور به برخورد بعضا قهرآمیز هستند. اما به هر حال همه ی ما باید تلاش کنیم تا با نهادینه کردن تعهد حرفه ای از زمان دانشجویی این مشکلات را کمتر کنیم.

وزارت بهداشت با اجرای مرحله سوم طرح تحول سلامت، افزایش تعرفه ها برای منطقی تر شدن آنها و قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، سعی کرد تا رابطه پزشک و بیمار قانون مندتر شود و هم پزشکان و هم بیماران حس بهتری داشته باشند.

همه ی نهادها، هم وزارت بهداشت و نظام پزشکی و هم سایر نهادهای فرهنگی باید در تحکیم و بازسازی این رابطه تلاش کنند چرا که خراب شدن رابطه پزشک و بیمار یعنی آسیب دیدن بیماران و این به نفع هیچ کس نیست.

به نظر می رسد با توجه به گامهای بزرگی که وزارت بهداشت در زمینه اصلاح تعرفه ها، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار و… برداشته است، عده ای خواستند تا فضا را غبارآلود کنند. بعضی رسانه ها هم خواسته یا ناخواسته در مخدوش کردن این رابطه سهیم شدند.

احسان قدیمی: طبق تحلیل شما، گروهی برای کم جلوه دادن دستاوردهای وزارت بهداشت و طرح تحول اقدام به به راه انداختن این موج رسانه ای کردند. اما حداقل بخشی از پزشکان فکر می کنند که رویکرد رسانه ای وزارت بهداشت در این موج موثر بوده است و وزارت خانه را در جبهه موافق نمی بینند. در این مورد نظر شما چیست؟

خوب مسلما هیچ کس از نظارت خوشش نمی آید. اما کاری که وزارت بهداشت در مرحله سوم طرح تحول کرد، تلاش برای منطقی تر کردن تعرفه ها و قانونمد کردن آن بود. مسلما وزارت بهداشت به عنوان نهاد حاکمیتی در مقابل مردم مسئول است و در مورد موضوع تعرفه ها مردم حق دارند تا از چند و چون آنها باخبر شوند و وزارت بهداشت نیز طبق وظیفه خود اقدام به اطلاع رسانی کرد. پزشکان نباید این اطلاع رسانی را به حساب دشمنی یا چیزی شبیه این بگذارند.  متاسفانه بعضی رسانه ها این تقابل را یا به عمد یا به سهو ایجاد کردند. در بعضی موارد نیز جامعه پزشکی کمی زود قضاوت کرد خلاصه اینکه بایستی با صبر و حوصله و بررسی همه جوانب موضع گیری ما باید سعی کنیم قضاوت به موقع  داشته باشیم، نه زود قضاوت کنیم و نه دیر.

امیرافراز فلاح: در مورد مشکلات مالی طرح تحول سلامت چه نظری دارید؟ با توجه به اینکه بحث تجمیع بیمه ها امروز در رسانه ها مطرح است

ببیند، طرح تحول سلامت تا به امروز خوب پیش رفته است اما برای ادامه ی آن باید بیمه ها نیز همراه وزارت بهداشت باشند. ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۷ بیمارستان داریم که مجموعه ۲۵۰ میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارند. شما حساب کنید در کل کشور این رقم چقدر است. در مورد تجمیع بیمه ها، حرف ما این است که باید منابع و پاسخگویی یک جا جمع شوند. نمی شود که ما پاسخگوی پرسنل،مردم و پزشکان باشیم، اما منابع دست نباشد و بیمه ها خارج از وزارت بهداشت منابع را مدیریت کنند. طبق قانون و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، بیمه ها باید تجمیع شوند و مدیریت آنها در دست وزارت بهداشت باشد تا با استفاده از منابع و مدیریت آنها، توان پاسخگویی نیز فراهم شود.

در مورد تجمیع بیمه ها، حرف ما این است که باید منابع و پاسخگویی یک جا جمع شوند. نمی شود که ما پاسخگوی پرسنل،مردم و پزشکان باشیم، اما منابع دست نباشد و بیمه ها خارج از وزارت بهداشت منابع را مدیریت کنند.

امیرافراز فلاح: آخرین سوال ما در مورد نظام پزشکی و انتخابات آن است. طبق آماری که منشتر شده است، در اولین دوره انتخابات نظام پزشکی در سال ۴۷ دکتر اقبال با ۱۵۰۰ رای نفر اول شده اند، نکته قابل توجه آنکه دو سال پیش نیز نفر اول در انتخابات نظام پزشکی تهران ۱۹۰۰ رای داشته است. با توجه به افزایش قابل توجه و چند برابری پزشکان از سال ۴۷ تا به امروز، دلیل این موضوع را چه می دانید؟

متاسفانه مشارکت در این انتخابات در حد ۲۰-۲۵ درصد است که خیلی کم است. دلیل امر این است که ظاهرا پزشکان از نظام پزشکی فاصله گرفته اند و نقش این سازمان در آینده کاری خویش را پررنگ و موثر نمی دانند. به نظر می رسد که نظام پزشکی هم نتوانسته است نقش مثبت و محوری خود را در این سالها انجام بدهد و این هم باعث فاصله گرفتن بیشتر پزشکان شده است. مسلما با ادامه این عدم استقبال ادامه ی حیات سازمان نظام پزشکی در خطر جدی است. به هر روی باید تحلیل کاملی از دلایل ایم عدم مشارکت داشت تا بتوان این معضل مهم را حل کرد. در هر صورت با پررنگ تر شدن نقش سازمان نظام در تصمیم گیری و پیگیری مشکلات صنفی اجتماعی باید بتواند به نقش واقعی خود عمل کرده و از حمایت جامعه فرهیخته پزشکی بهره مند شود.

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

8 نظر برای مطلب "دکتر پیوندی: پردیس های بین الملل به اهداف خود نرسیدند / تاکید بر فعالیت های دانشجویی در دانشگاه"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
محفوظ
Guest
سلام… با توجه به اینکه خودم دانشجوی بین الملل در شرف فارغ التحصیل شدن از دانشگاه شهید بهشتی هستم لازم دونستم توضیحاتی رو به دوستانی که از دور، همه چی رو قضاوت میکنند بگم : زمانیکه ما در دومین سال تاسیس بین الملل شهیدبهشتی وارد دانشگاه شدیم؛ کلاسهای ما در قشم و با کمترین امکانات و در زمان پرت و بیکاری اساتید بود؛بطوریکه برفرض روز عاشورا که استاد درس بافت شناسی بیکار بود به صورت پروازی از تهران می آمد و از ساعت ۶ونیم صبح تا ۱۰ شب به اندازه ی یک واحد درس میاد و میرفت از دانشجویی که… بیشتر
آرمین
Guest
من صحبت های شما رو قبول دارم ولی خوب این رو هم باید پذیرفت توی کشور ما شکاف فقیر و غنی خیلی زیاده و این نیاز به تحقیق عظیمی نداره! مقایسه پارکینگ دانشگاه ها خود گواه این صحبت هست ولو اینکه افراد کاملا هم از طریق کلاسیک و کنکور وارد دانشگاه شده باشن بازم تعداد افراد متمول در بین وارد شدگان به دانشگاه به ضرس قاطع بیشتر از توزیع نرمال ثروت توی جامعه است، و از قضا این سیستم بین المللی (خودگردان) که راه افتاد کاملادر جهت بدتر کردن این تعادل پیش رفته! من به هیچ عنوان توهین یا تحقیر… بیشتر
پردیس بین الملل 89
Guest
نکته ای ک لازم دونستم بگم خدمت شما باتوجه ب اینکه منم ورودی ۸۹بین الملل دیروز پردیس خودگردان امروز!هستم اینه ک شما ب گفته خودتون شاهد این هستید ک چ تعداد از افراد پذیرفته شده در رشته پزشکی و دندانپزشکی افرادی هستن ک تونستن در کمال آرامش در نهایت رفاه مادی در کنار خانواده ای با سطح اقتصادی بالا برنامه ریزی مطلوب داشته باشن و با فراگیری تکنیک های مطالعه و تست های کنکور و کلاسهاش وارد دانشگاهها بشن…همچین هزینه ای من پردیس خودگردان اونززمان بخاطر دغدغه مالی ترجیح دادم نکنم دراصل نتونستم کلاس برم و با یک استرس و… بیشتر
پردیس بین الملل 89
Guest
من خودم اعتراف میکنم و دست اون کسیکو ک از نقطه دوری با شرایط بدی درس خونده کلاس نرفته مدرسه خوبی در دسترس نداشته نتونسته آزمون آزمایشی شرکت کنه خانواده پولداریم نداشته ولی قبول شده و اومده بالا میبرم در مقایسه با خودم میگم ک از من بهتره چون تو شرایط برابر یا بدتراز من نتیجه بهتر گرفته ولی کسیکه خودش وضع مالی فول داره در شمال شهری مث تهران یا بقیه کلانشهرها با خانواده آنچنانی و امکاناتو کلاسها و تکنیکهای مخالف آشنا شده و بدون دغدغهای من نوعی (مث اکثریت پذیرفته شده های ملی) تونسته ملی قبول شه اصلا… بیشتر
پردیس بین الملل 89
Guest
نکته آخر اینکه اگه بفکر تضاد طبقاتی هستین واقعا چه با بین الملل چه بی بین الملل دارن یک طیف وارد دانشگاههای پزشکی میشن و بقول شما ک منم باهاش موفقم با این مقدار شهریه این توزیع ناعادلانه بدترم شد!ازونجا ک اکثر کساییکه معترض بودن ب بین الملل خودشون از سطح بالای جامعه بودن و دنبال حقوق مظلوم نبودن تو اعتراضاتشون فقط دنبال بالاتر کردن خودشون مث دادن مدرک با عنوان بین الملل!(که در اصل فرقیم واس ماها نمیکرد)و ازین دست مطالبات بودن ک صرفا نفع شخصی داشت…ولی بدون غرض میبایست اعتراض ب سیاست غلط شهریه های نجومی میشد چون… بیشتر
پردیس بین الملل 89
Guest

یک حرف دیگم فراموش کردم بگم …شما تو حرفاتون افرادی ک با این تفکر اومدن ک با پول میشه همه کار کرد…ازین طیف افراد خود ماها هم شاکی هستیم و متاسفانه بخاطر همون سیاست غلط شهریه های نجومی این افراد پذیرفته شدن!تاکید میکنم اگه پایینتر بود افراد با رتبه بهتر و توان مالی پایینتر قبول میشدن تا افراد با رتبه بدتر و بنیه مالی بیشتر….ضمن اینکه این طیف آدمها در خود دانشجوهای ملی هم زیادن بدلیل همون عدم فرصتهای آموزشی برابر کشور و پذیرش ناهمگون و ناعادلانه افراد با بنیه اقتصادی قوی و پذیرششون تو دانشگاههای ملی

محفوظ
Guest

درضمن، برخلاف تصور ایشان که میفرمایند در سالهای ابتدایی با رتبه های بالاتر پذیرفته شدیم…
ما اگر پسر بودیم،در اون سالها شانس قبولی تو دانشگاههای بدون پول شهرستانها رو داشتیم…

حسین
Guest

ای کاش قبل از انتقاد از پذیرش بصورت خودگردان که مشابهش تقریبا همه جای دنیا هست،یکم از پذیرش فرزندان هیات علمی دانشگاه صحبت کنید که هیچ جای دنیا نیست؛ دانشگاه موروثی!
طرف تو کنکور رتبش به فیزیوتراپی هم نرسیده،باباش استاد زیست شناسیه،اونوقت خودش پزشکی قبول میشه.
باز پذیرش پولی رسما اعلام شده و پنهان نیست ولی سهمیه اساتید یه قانون نانوشته ست.

wpDiscuz
Powered by Themes24x7