نظام سلامت

جلسه مشترک وزیر بهداشت، وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

جلسه مشترک وزیر بهداشت، وزیر علوم و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صبح امروز در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش صدای پزشکان به نقل از وبدا، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درباره لزوم برگزاری این جلسه گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم اشتراکات فراوانی به خصوص در حوزه دانشگاه ها دارند که در بسیاری از موارد برای پیشرفت نیازمند یکدیگر هستند.
دکتر ملک زاده در این مورد افزود: ما دراکثر فناوری ها زمانی می توانیم پیشرفت کنیم و به فناوری های جدید دست یابیم که بتوانیم با کمک علوم دیگر کارهای مشترک انجام دهیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مورد محور اصلی این جلسه خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این جلسه تمرکز بر این نقاط اشتراک و بررسی راهکارهای همکاری های مشترک بین رشته ها و دست یابی به فناوری های جدید به خصوص در رشته های پزشکی بود.
وی گفت: رشته های علوم پزشکی و دانشکده های فنی، الکترونیک، فیزیک و شیمی اگرچه در ظاهر مسیر جداگانه ای را طی می کنند اما تولیدات و فناوری های حاصل از آنها زمانی در خدمت جامعه خواهند بود که با هم تبادل نظر داشته باشند.
دکتر ملک زاده در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی و سایر رشته ها بنا بر شریط و الزامات موجود، به هر دلیلی از هم جدا شده اند اما این به معنای این نیست که ما برنامه های مشترک با هم نداشته باشیم. ما به دنبال این هستیم که پژوهشکده های مشترک و برنامه های مشترک بین این دانشکده ها به وجود بیاوریم تا فناوری هایی که در رشته های پزشکی به آن نیازمندیم را تولید کنیم و توسعه دهیم.