پرونده دوران رزیدنتی دستیاران تخصصی سرمقاله

طرح نجات دستیاران از زیر خط فقر: هدفی دست یافتنی یا رویایی ناممکن؟

Stressed medical doctor woman in office

چندماهی است که مطالبه رسیدگی به وضعیت کاری و آموزشی دستیاران بطور جدی مطرح شده است. بویژه که از اواسط تابستان امسال، کمپین وسیعی با عنوان حقوق دستیاران براه افتاده و گویی دستیاران برای نخستین بار با اهدافی مشترک، متحد شده اند. از حدود یک سال پیش بود که کار بر روی پرونده دستیاری را در صدای پزشکان آغاز کردیم و در حد وسع خود کوشیدیم ابعاد مختلف این مساله را بررسی کنیم. در یکی از مقالات این پرونده دکتر نوید مقدم نشان داد که دریافتی دستیاران در ایران حتی با احتساب قدرت خرید کشورها، در وضعی بسیار بدتر از کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه  قرار دارد. امروز بر سر وضعیت اسفناک دریافتی دستیاران میان سیاست گذران و ذینفعان توافق وجود دارد اما پرسش اصلی آن است که با توجه به تعداد دستیاران در کشور بار مالی چنین طرح نجاتی، چقدر خواهد بود؟ آیا چنین بار مالی در توان وزارت بهداشت خواهد بود یا خیر؟ در واقع این نوشته به نوعی ادامه مقاله اگر رزیدنت ها کارگر ساده بودند تلقی می شود که این بار تلاش شده تا بر اساس حداقل حقوق کارگری محاسبه شده در آن نوشته، بار مالی ایجاد شده را محاسبه کرده و تصویری از امکان اجرای این طرح نجات دستیاران از زیر خط فقر بدست دهیم.

درست خواندید: طرح نجات دستیاران از زیر خط فقر! بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر در سال جاری، دریافتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه است که با تکیه بر این رقم می توان گفت دستیاران پزشکی در ایران با فاصله زیادی زیر خط فقر قرار دارند.

 

درست خواندید: طرح نجات دستیاران از زیر خط فقر! بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر در سال جاری، دریافتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه است که با تکیه بر این رقم می توان گفت دستیاران پزشکی در ایران با فاصله زیادی زیر خط فقر قرار دارند. با اجرای طرح نجات از خط فقر البته گام نخست در این مسیر پر سنگلاخ برداشته خواهد شد و در واقع با اجرای آن، دستیاران به نزدیکی خط فقر می رسند.

بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۱۲۱۵۹ دستیار در سرتاسر کشور مشغول کارند. (برای محاسبه مجموع تقریبی، همه رشته ها را چهارساله در نظر گرفتیم) بنابر فرض ما اگر همه این دستیاران، کارگر ساده فرض شوند می بایست دریافتی آنها با توجه به ساعت کاری، به ۲ میلیون تومان در ماه بالغ شود.

ورودی ۹۲ ورودی ۹۳ ورودی ۹۴ ورودی ۹۵ مجموع
تعداد دستیار ۲۵۰۰ ۳۰۵۰ ۳۲۱۹ ۳۳۹۰ ۱۲۱۵۹

حال آنکه در حال حاضر این دریافتی تنها حدود ۱ میلیون تومان است. با نگاهی به این دو رقم و با تکیه بر مقاله دکتر نوید مقدم می توان ادعا کرد که حداقل افزایش حقوق دستیاران برای رسیدن به سطح کارگران ساده، ۱ میلیون تومان در ماه است. با توجه به تعداد دستیاران مبلغی حدود ۱۲ میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان در ماه برای اجرای این طرح نجات لازم است. این مبلغ در یک سال به ۱۴۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان خواهد رسید. در نگاه اول این مبلغی زیاد و تحقق نیافتنی می نماید اما اگر نظری به وضعیت بودجه وزارتخانه های مختلف و در راس آنها وزارت بهداشت بیندازیم در می یابیم که این مبلغ در برابر بودجه های کلان وزارت خانه ها مانند قطره ای است در برابر دریا.

با توجه به ساعت کاری دستیاران، می توان ادعا کرد که حداقل افزایش حقوق آنها برای رسیدن به سطح کارگران ساده، ۱ میلیون تومان در ماه است. با توجه به تعداد دستیاران، این مبلغ در یک سال به ۱۴۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان خواهد رسید. در نگاه اول این مبلغی زیاد و تحقق نیافتنی می نماید اما اگر نظری به وضعیت بودجه وزارتخانه های مختلف و در راس آنها وزارت بهداشت بیندازیم در می یابیم که این مبلغ در برابر بودجه های کلان وزارت خانه ها مانند قطره ای است در برابر دریا.

بودجه وزارت بهداشت در سال جاری حداقل ۸۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که این مبلغ نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می دهد. در واقع بودجه وزارت بهداشت و درمان در دولت دکتر روحانی بجز در سال ۹۴ که دولت با تنگناهای شدید مالی ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه بود افزایش سالانه بسیار خوبی را تجربه کرده است. بطوری که در سال ۹۳ شاهد افزایش ۱۴۶ درصدی در بودجه این وزارت بودیم که البته برای اجرای طرح تحول سلامت لازم بنظر می رسید. با توجه به میزان افزایشی که در بودجه این وزارت خانه شاهد بودیم می توان اینطور برداشت کرد که از یک سو دولت روحانی اهمیتی بسیار بیش از قبل برای بهداشت و درمان قائل است و از سوی دیگر دکتر هاشمی و وزارت خانه متبوعش از قدرت چانه زنی بسیار خوبی برای جذب بودجه های بیشتر برخوردارند.

سل ۱۳۹۲ سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۴ سال ۱۳۹۵
بودجه وزارت بهداشت

(میلیارد تومان)

۲۳۰۰ ۵۶۷۵ ۵۸۳۳ ۸۰۰۰
میزان افزایش نسبت به سال گذشته ———- ۱۴۶% ۲% ۳۷%

 

این طرح از یک سو اولویت فراوانی دارد چرا که نه تنها گروهی از نخبگان و تحصیل کرده های کشور را از فقر مطلق نجات می دهد بلکه با ایجاد حداقل معیشت برای آنها، منجر به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و فراگیری آموزشی در سطحی مناسب تر خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به افزایشی که وزارت بهداشت ، در سالهای اخیر در بودجه خود تجربه کرده، منظور کردن ۱٫۸ درصد افزایش در بودجه دولتی کاری شدنی به نظر می رسد.

افزایش یک میلیونی حقوق دستیاران پزشکی در کشور، چیزی حدود ۱۴۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که این هزینه تنها ۱٫۸ درصد از بودجه وزارت بهداشت در سال جاری خواهد بود. این طرح از یک سو اولویت فراوانی دارد چرا که نه تنها گروهی از نخبگان و تحصیل کرده های کشور را از فقر مطلق نجات می دهد بلکه با ایجاد حداقل معیشت برای آنها، منجر به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و فراگیری آموزشی در سطحی مناسب تر خواهد شد. از این جهت، هزینه ای است که به سرعت با نشان دادن اثرات خود در درمان مردم و آموزش پزشکی، منجر به بالارفتن سطح ارائه خدمات و افزایش رضایت مندی عامه مردم خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به افزایشی که وزارت بهداشت ، در سالهای اخیر در بودجه خود تجربه کرده، منظور کردن ۱٫۸ درصد افزایش در بودجه دولتی کاری شدنی به نظر می رسد.

با توجه به برآوردی که در این مقاله از بار مالی طرح نجات دستیاران از زیر خط فقر داشتیم و تصویری که از بودجه های وزارت بهداشت یدست دادیم، به نظر می رسد که طرحی با چنین اولویت و بار مالی قابل قبولی، در صورت همراهی دستیاران با کمپین احقاق حقوق دستیاری و فشار بر سیاست گذاران در مجلس و دولت، قابل تصویب و اجراست.  نهایتا اینکه در صورت اتحاد و همراهی همه ما، نجات دستیاران از زیر خط فقر دیگر نه یک رویای ناممکن که هدفی دست یافتنی خواهد بود.

درباره نویسنده

امیرافراز فلاح

دانش آموخته پزشکی و بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دستیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پاسخ بدهید

10 نظر برای مطلب "طرح نجات دستیاران از زیر خط فقر: هدفی دست یافتنی یا رویایی ناممکن؟"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
yaser
Guest

بله متاسفانه حقوق دستیاران به نسبت زحمتشون بسیار کم هست ولی بعد دوره دستیاری و استارت کار به عنوان یک متخصص در ظرف یک ماه تمام این چهار سال دوره دستیاری به علاوه ۷ سال دوره عمومی حقوق کمبود جبران میشه. دستیاران عزیز کمی صبور باشن

چرا اجازه طبابت عمومی به دستیار داده نمیشود
Guest
چرا اجازه طبابت عمومی به دستیار داده نمیشود
هر کاری میشه جز مجوز کار در حیطه پزشکی عمومی برای دستیاران نمیدونم واقعا مشکل چیه.چرا اجازه طبابت با مدرک پزشکی عمومی به یک دستیاری که مثلا قراره ۴ سال یعنی ۴۸ ماه با حقوق نزدیک به ۹۰۰ طی کنه!داده نمیشه. از دید من خوب این یعنی محترمانه اینکه ثروتمندها اجازه ادامه تحصیل دارند و کسی که پولی نداره یا باید چندین سال در پزشکی عمومی کار کنه تا بتونه اون ۴ سال دستیاری با حقوق ۸۰۰ ۹۰۰ هزار تومان طی کنه یا اینکه ادامه تحصیل به سمت تخصص نده.در نظر باید داشت که واقعا اگر مساله اینه که بودجه… بیشتر
wpDiscuz
Powered by Themes24x7