نظام سلامت

نگاهی به بیانیه شهریور ماه سازمان نظام پزشکی

به گزارش صدای پزشکان، مهم ترین محور‌‌های آخرین بیانیه سازمان نظام پزشکی به شرح زیر است :

 • لزوم تامین منابع مالی پایدار برای پایه ریزی صحیح زیر ساختهای ضروری و سازماندهی نظام ارجاع در سراسر کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه
 • برگرداندن حق سازمان نظام پزشکی بعنوان تنها نهاد سیاست گذار برای تعیین تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در بخش خصوصی
 • درخواست از مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی و تصویب مجازاتهای جایگزین حبس
 • درخواست از وزارت بهداشت،درمان برای اصلاح برنامه آموزش پزشکی و رشته های همجوار با تمرکز بیشتر بر رویارویی با بیماریهای غیر واگیرو مزمن
 • تاکید بر صیانت از حیثیت جامعه پزشکی

 متن کامل بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی را در ذیل می خوانید

“بیانیه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران”

شهریور ۱۳۹۵

میهن عزیز ما ایران روزهای سرنوشت ساز و دشواری را از سر میگذراند . جامعه پزشکی  نیز بعنوان رکن استواری از نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران، با روزهای سخت و سرنوشت سازی رو در رو است .

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی درسال ۱۳۹۵، ضمن برخورداری از تجارب سالیان گذشته ، در چنین شرایط حساسی برگزار و وظیفه خود میداند در موارد اساسی ، نظر عموم فعالین جامعه پزشکی و مسئولین محترم مملکتی را به سمت آسیب شناسی نقاط ضعف و اقدامات کارشناسانه برای اعتلای آتی و انکشاف نظام سلامت کشور عزیزمان جلب نماید.

با روی کار آمدن دولت جدید ، حرکت مثبت و موثری در ارتقای جایگاه سلامت آغازشد. شاخصه های اساسی این تاثیرات ، ارتقای جایگاه سلامت در بودجه نویسی کشور ، سیاست گذاری برای کاستن هزینه های سلامت و پرداخت از جیب مردم ، اقدام برای انتظام تعرفه گذاری ارزش نسبی خدمات سلامت ، اعلام تصمیم جدی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ، اصلاح ساختار بیمه ها بود . اینک پس از ۳ سال از اجرای این سیاستها، در مقطعی به بررسی  نشسته ایم که مخاطرات جدی و تهدیدات بالقوه می تواند دستاوردهای این مداخله کلان ملی را آسیب پذیر نماید.

از آسیبهای مزمن نظام سلامت کشور عدم وجود سیستم پویا و بالنده و وجود ابهامات تاریخی در مورد اینکه عدم راه برای توسعه و تعالی  سلامت کشور مناسبتر می باشد بوده است ، لذا جهت اجتناب از عدم توفیق هر گونه ملاحظه نیازمند پی ریزی اولیه اصولی نظام سلامت محور در کشور با بهره جستن از تجارب تلخ و شیرین گذشته در کنار تبیین استراتژی قطعی سمت و سوی آتی نظام سلامت می باشد.

عدم تامین منابع مالی پایدار در بودجه کشور برای پشتیبانی و حمایت از برنامه های دولت در عرصه سلامت ، و به تبع آن عدم ایفای تعهدات مالی سازمانهای بیمه گر در قبال نظام سلامت (شامل کارکنان ارائه دهنده خدمات ، بیمارستانها و نهادهای ارائه دهنده خدمت و …) ، ادامه طرح تحول را با خطر مشکلات جدی مواجه ساخته است . بدور از شعار و در عالم واقعیت ،اعتبارات و بودجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بودجه و منابع سازمانهای اصلی بیمه گر پاسخگوی نیازهای واقعی نظام سلامت در  ایران  نیستند. اگر چه از نتایج مثبت طرح تحول سلامت ، کاهش پرداخت از جیب مردم بسیار دلگرم کننده است ، ولی به چه قیمتی ؟ به قیمت انباشته شدن مطالبات بیمارستانها و پزشکان و موسسات و کلیه فعالین جامعه پزشکی . بر این اساس عدم تامین منابع پایدار مهمترین عامل تهدید کننده اقدامات دولت تدبیر و امید در این زمینه است .

در کنار نگرانی های  فوق ، یکی از مهمترین دغدغه های مطروحه ، عدم  اعتنای کافی به منافع و جایگاه بخش خصوصی ، بعنوان جزء انکار ناپذیر نظام سلامت ایران است .بدیهی است بخش خصوصی در عرصه سلامت همواره در سالیان اخیر همگام دولت جهت رفع مشکلات بهداشت و درمان شهروندان بوده است ، عدم صیانت از چنین جایگاه خطیر و سرنوشت سازی می تواند زمینه ساز بروز تعطیلی مراکز ارائه خدمات عرصه سلامت در بخش خصوصی ، کاهش فعالیت مطبها ، کوچ پزشکان از شهرهای کوچک ، اختلالات جدی در اداره اقتصادی درمانگاهها و بیمارستانهای خصوصی گردد ، بدیهی است در این زمینه همکاران پزشک عمومی ، ماما و داروسازان در معرض بیشترین آسیب ها می باشند. بر این اساس مجمع عمومی سازمان به جدّ از سیاستگزاران محترم انتظار دارد تا جهت رفع نگرانیهای فوق اقدامات کارآ، موثر و عاجل را در دستور کار خود قرار دهند.

مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ، در بستر چنین شرایطی با احساس وظیفه در قبال سلامتی مردم و به منظور برون رفت از بحران موجود ، موارد زیر را بعنوان روندهای  بسیار با اهمیت برای توسعه سلامت کشور اعلام می نماید:

 • ۱-با مبنا قراردادن سند “سیاستهای کلی سلامت ” مقام معظم رهبری ، الزامات سلامت در برنامه ششم توسعه بایسته است توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. بنابراین توصیه به سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی ، باید بصورت سازماندهی ساختار نظام واقعی ارجاع و پزشکی خانواده برای کشوربه صراحت در قانون قید شود. تامین منابع مالی پایدار برای پایه ریزی صحیح زیر ساختهای ضروری و سازماندهی نظام ارجاع در سراسر کشور، می بایست از سوی مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون ششم توسعه اکیداً مدنظر باشد.
 • ۲-تعیین تعرفه خدمات بهداشتی – درمانی همانطور که در مجمع عمومی جمعبندی شد، کاری علمی و تخصصی است . توجه به ارزش نسبی خدمات ارائه شد. و قیمت تمام شده برای امکان ارائه یک خدمت ، تعیین کننده تعرفه واقعی خدمات بهداشتی – درمانی هستند. مجمع عمومی از دولت محترم و شورای عالی بیمه سلامت درخواست می نماید تعرفه های واقعی خدمات پزشکی را اعلام بفرمایند. بدیهی است در این مقطع ، بیمه ها دارای منابع لازم نیستند و ما نیز خواهان تحمیل این بار گران بر دوش مردم نیستیم. ولی کمترین فایده اعلام تعرفه های واقعی ، آگاهی مردم از ایثار جامعه پزشکی (شامل پزشک ، ماما ، پرستار و کلیه شاغلین در امر سلامت) و تصمیم داوطلبانه ایشان برای مراعات شرایط و قائل شدن زمان برای رسیدن به تعرفه های واقعی است . در همین رابطه مجمع عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید ، حق سازمان نظام پزشکی را بعنوان تنها نهاد سیاست گذار برای تعیین تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در بخش خصوصی ، به رسمیت شناخته و در قانون ششم توسعه آنرا تصریح نماید.
 • ۳-مجمع عمومی ضمن تشکر از مساعدت و حمایتهای ریاست محترم قوه قضائیه از جامعه پزشکی در برابر احکام حبس برای پزشکان، از مجلس شورای اسلامی خواستار است تا با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی و تصویب مجازاتهای جایگزین حبس ، جامعه پزشکی را از بهت و تحیر خارج کرده و امکان مبارزه با محافظه کاری و ترس از انجام بسیاری از اعمال جراحی و یا اقدامات درمانی پیچیده را ، بیش از بیش فراهم آورند.
 • ۴-مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ، توجه وزارت محترم بهداشت درمان را به روندهای طولانی مدت تغییر و تحول جمعیتی کشور جلب کرده و با توجه به تغییر هرم سنی جمعیت و مسن تر شدن اکثریت جمعیت در دهه های آینده ، درخواست می نماید برنامه آموزش پزشکی و رشته های همجوار با دیدگاه کلی رویارویی با بیماریهای غیر واگیرو مزمن مانند دیابت ، بیماریهای قلب و عروق ، زیادی فشارخون و اختلالات متابولیک تنظیم شده و تعلیم وتربیت پزشکی با تغییر مسیر به سمت پرورش پزشکانی برای کار در سیستم های سلامت محور، بدور از اقدامات مقطعی و جزیره ای ، با همکاری مراکز علمی ذیربط و برخورداری از اطلاعات به روز، در دستور کار عاجل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
 • ۵-مجمع عمومی با اطلاع از اینکه هنوز هم پزشکان جزو معدود گروههای برگزیده مردم از نظر اعتماد و احترام هستند ، هجمه های یکسال اخیربه جامعه پزشکی را ناشی از عوامل متعددی از قبیل جایگاه رفیع پزشکان در گروههای مرجع اجتماعی،عزم جدی معدود افراد و برخی رسانه ها برای تخریب عمومی جایگاه فوق الذکر ، فرار به جلو از سوی گروههائی که هرازچندگاهی بخاطر فیش ها و غیرو تحت سوال قرار می گیرند ودر موارد بسیار معدودی نیز ناشی از اشتباهات و خطاها و احیاناً عدم مراعات اصول اخلاق پزشکی از سوی فعالین جامعه پزشکی میداند. ولی معتقدیم جدا از عوامل فوق الذکر ، برخوردهای اهانت آمیز و اتهاماتی که از برخی تریبون های رسمی بر سر جامعه پزشکی آوار شد، زمینه ساز بسیاری از این هجمه ها شده است .در مواردی که افراد و جریاناتی عمداً جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی را به قصد تخریب زیر سوال می برند ، عمدتاً سیاست جدی نگرفتن و توجه اکید به محتوای حساس کار پزشکی فراروی ما خواهد بود. ولی در برخی موارد نیز باید جهت صیانت از حیثیت جامعه پزشکی علاوه بر مسامحه ، سازمان نظام پزشکی با مراجعه به دستگاه قضائی ، درخواست روشن شدن علت تشویش اذهان را مطرح نماید. ولی مجمع عمومی سازمان در اساس دولت را بعنوان سکاندار امور اجرائی کشور مسئول دفاع و حفاظت از کارکنان حرف پزشکی دانسته و خواستاراست تا در قبال دفاع از سلامتی فعالیت در مطب ها و بیمارستانها و سایر مراکز ، دولت محترم و دستگاههای مسئول حفاظت و امنیت جانی مردم ، حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
 • ۶-مجمع عمومی ضمن تشکر و تقدیر از تلاشهای ریاست کل محترم جناب آقای دکتر زالی و معاونینمحترم ایشان و ارکان سازمان خواستار اقدامات ریشه ای در جهت کارشناسی ، مذاکره و حل مشکلات مالیات ؛کارشناسی ، مذاکره و حل مشکلات جامعه پزشکی با شهرداریها و سایر اقدامات مشابه در جهت کاستن از دغدغه ها و دلمشغولی های فعالین حرف پزشکی است .
 • ۷-مجمع عمومی سازمان از ریاست کل محترم درخواست می نماید در راستای اعتلای اخلاقی و تقویت بنیانهای تاریخی حکمت در میان صفوف جامعه پزشکی ، ابتکارات مناسبو موثری را طراحی و به موقع اجرا گذارند.
 • ۸-مجمع عمومی سازمان ضمن ابراز خرسندی از مطلوب بودن نتیجه حسابرسی چرخش مالی سازمان در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ، روند احراز مالکیت و فروش ساختمان الوند و تخصیص اعتبارات حاصله به شهرستانها را مورد تایید قرار داد . اعضای مجمع خواستار انتشار مکتوب گزارش ارکان سازمان به منظور بحث و بررسی جهت رفع ایرادات و یافتن راههای پیشرفت سازمان شدند ./ن
۱۳۹۵/۰۶/۲۴

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7