دانش آموختگان سرمقاله

پرده برداری صدای پزشکان از یک اشتباه تاریخی: دستیاران آزاد چگونه از حق خود محروم می شوند؟

%d8%b1%d8%a7%d8%b2

عصر ۲۷ شهریور پس از چندین روز شایعه در مورد اعلام نتایج به نظر می رسید که بالاخره نتایج نهایی آزمون دستیاری اعلام خواهد شد. کار عصر به شب افتاد اما همه راضی بودند که پرونده پر کش و قوس این آزمون پرماجرا، به آخرین ایستگاه خود رسیده است. آزمونی که از ابتدا حاشیه ساز و پرماجرا بود. از ماهها پیش از برگزاری آزمون، اعلام شد که برای اولین بار، ضرایب مختلفی برای دروس در آن منظور خواهد شد و قرار بود سوابق تحصیلی هم موثر واقع شود. حتی رتبه ها هم یک بار با تاثیر سوابق، اعلام و به فاصله چند ساعت پس گرفته شد تا دستیاری امسال را بدل به تجربه ای کم نظیر در مدیریت و سیاست گذاری کند. تعلل، دودلی و ضعف سازمان سنجش و معاونت آموزشی، بسیاری را نسبت به آزمون، نگران و بدبین کرده بود و حالا بالاخره به نظر می رسید که با اعلام نتایج، قطار آزمون دستیاری به نقطه پایان، خواهد رسید. نتایج حدود ساعت ۲۳ اعلام شد. مشاهده نتایج اما، موجی از بهت و سرخوردگی را در میان تعدادی از داوطلبین ایجاد کرد. به نظر می رسید که رتبه های قبولی امسال در شماری از رشته ها بویژه در رشته های پرطرفدار، تفاوت معناداری با سال گذشته داشت. در هر حال زمان کمتر از آن بود که فرصتی برای اعتراض و بررسی مجدد باشد، بویژه که سازمان سنجش پزشکی و معاونت آموزشی هم در خلال برگزاری آزمون چنان از خود ضعف و بی برنامگی نشان داده بودند که امید بستن به پاسخگویی آنها واهی به نظر می رسید. پرسش اما همچنان بر سر جایخود باقی بود: راز رزیدنتی امسال چیست؟

در هر حال زمان کمتر از آن بود که فرصتی برای اعتراض و بررسی مجدد باشد، بویژه که سازمان سنجش پزشکی و معاونت آموزشی هم در خلال برگزاری آزمون چنان از خود ضعف و بی برنامگی نشان داده بودند که امید بستن به پاسخگویی آنها واهی به نظر می رسید. پرسش اما همچنان بر سر جای خود باقی بود: راز رزیدنتی امسال چیست؟

با گذشت زمان، فرصتی فراهم شد تا به نتایج امسال بازگردیم. بویژه که حضور در سایت صدای پزشکان به ما این فرصت را داده بود که از طریق مخاطبان، به بعضی لیست های قبولی دانشگاههای مختلف دست پیدا کنیم. اگر در سالهای گذشته بر اساس سیاستی مبهم، این لیست ها مخفی نگه داشته می شد، امروز به یمن همه گیر شدن رسانه و شبکه های اجتماعی این امکان، برای دسترسی فراهم شد.  نگاهی به این لیستها نشان می داد که سهمیه آزاد دستیاری، بی رمق تر از همیشه شده است. بطور مثال در رشته چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۴ نفر پذیرفته شده بودند که تنها ۹ نفر از سهمیه آزاد بودند. در بقیه لیستهایی هم که بدست ما می رسید شرایط مشابهی به چشم می خورد.  در هیات تحریریه صدای پزشکان نظرات مختلفی طرح شد. از جمله اینکه شاید پذیرش بیش از حد قانونی سهمیه رزمندگان و ایثارگران، باعث مشکلات امسال شده است. حتی تا مرحله انتشار این فرضیه هم پیش رفتیم اما در آخرین لحظات متوجه شدیم که سهمیه ۲۵ درصدی رزمندگان ( در متن برای اختصار، این سهمیه را به نام رزمندگان می خوانیم) در اکثریت دانشگاهها به درستی بر اساس قانون، بصورت ۲۵ درصد از کل ظرفیت هر مرکز محاسبه و تخصیص داده شده است. از یافتن پاسخ، کمی ناامید شده بودیم که در خلال بحث ها، نویسندگان متوجه نکته ای عجیب شدند. نکته ای که ما را نه تنها به پاسخی برای راز رزیدنتی امسال می رساند بلکه فراتر از آن، افق های جدیدی از آنچه در چند سال اخیر بر سر سهمیه آزاد آمده، پیش روی ما گشود. اما برای آنکه این موضوع، قابل فهم شود ابتدا لازم است کمی درمورد نحوه پذیرش آزمون دستیاری بر اساس دفترچه توضیح دهیم.

نکته اساسی اینجاست. به ازای هر ۴ نفر که با ایجاد و افزایش سهمیه محروم، به سهمیه کل اضافه شده، ۲۵ درصد یعنی یک نفر به سهمیه رزمندگان اضافه شده است و باقی را می توانید حدس بزنید: این یک نفر از سهمیه آزاد کسر شده است!

بر اساس دفترچه آزمون دستیاری امسال، ۲۵ درصد ظرفیت کل، متعلق به رزمندگان بوده است. در ادامه در جداول دفترچه، سهمیه هر رشته_شهر در جداولی آمده و در آنها سهمیه آزاد و محروم به تفکیک نوشته شده است. اما این سهمیه آزاد بر خلاف انتظار بسیاری، سهمیه ای قطعی نیست بلکه در واقع، جمع سهمیه رزمندگان و آزاد است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. بعنوان مثال ظرفیت چشم پزشکی دانشگاه تهران، در دفترچه ۱۴ نفر آزاد و ۶ نفر محروم اعلام شده است. اما در عمل بر اساس سندی که بدست صدای پزشکان رسیده است، اگر مازادها ( خارجی و استعدادهای درخشان) را کنار بگذاریم ۹ نفر آزاد پذیرش شده اند، ۶ نفر محروم و ۵ نفر بقیه از سهمیه رزمندگان. به عبارت دیگر سازمان سنجش جمع سهمیه آزاد و محروم ( در مثال ما ۲۰ نفر) را بعنوان ظرفیت کل منظور و سپس ۲۵ درصد آنرا محاسبه و با کاهش از ظرفیت آزاد به رزمندگان تخصیص داده است. بنابراین ۵ نفر به عنوان رزمنده پذیرش شده و ۱۴ نفر سهمیه آزاد به ۹ نفر کاهش یافته است.

مثال بعدی ما رادیولوژی کرمانشاه است که بر اساس دفترچه ظرفیت آن ۷ نفر آزاد و ۳ نفر محروم اعلام شده است. ۳ و ۷ جمع شده و عدد ۱۰ بعنوان ظرفیت کل مد نظر قرار گرفته است. بر اساس سندی که در اختیار ما قرار گرفته، ۲۵ درصد این ظرفیت یعنی ۲٫۵ نفر محاسبه و در نتیجه با گرد کردن به بالا ۳ نفر بعنوان رزمنده پذیرش شده اند و همزمان ۳ نفر از سهمیه آزاد کم شده و بجای ۷ نفر، ۴ نفر پذیرش شده اند. دو سند دیگر را هم برای مثال در پایین آورده ایم تا ببینید که در همه اینها سهمیه آزاد کاهش یافته و رزمندگانبه همان اندازه تخصیص داده شده است.(برای مشاهده اسناد به آخر متن مراجعه کنید)

آزاد محروم رزمندگان
رادیولوژی تهران دفترچه ۲۰ ۸ ۲۵% از کل
لیست قبولی ۱۲ ۶ ۷
رادیولوژی تبریز دفترچه ۱۰ ۴ ۲۵% از کل
لیست قبولی ۶ ۴ ۴
رادیولوژی کرمانشاه دفترچه ۷ ۳ ۲۵% از کل
لیست قبولی ۴ ۳ ۳
چشم پزشکی تهران دفترچه ۱۴ ۶ ۲۵% از کل
لیست قبولی ۹ ۶ ۵

در مورد بقیه رشته_شهرها هم به همین صورت عمل شده است. در واقع، این سهمیه آزاد بوده که می بایست هزینه پذیرش رزمندگان را می داده، خوب تا اینجا ظاهرا همه چیز عادی است. اما دقت کنید که در چند سال اخیر سهمیه مناطق محروم (که ابتدا به صورت کم شدن میزان آن از ظرفیت آزاد شکل گرفت) به سهمیه های اصلی و نه مازاد، افزوده شده است. نتیجه آنکه این سهمیه در جمع کل آمده و به تبع آن در محاسبه ۲۵ درصد از کل، باعث افزایش سهمیه رزمندگان شده اما در کمال تعجب، هزینه این افزایش، کاملا از جیب آزادها پرداخت شده است. دقت کنید که نکته اساسی اینجاست. به ازای هر ۴ نفر که با ایجاد و افزایش سهمیه محروم، به سهمیه کل اضافه شده، ۲۵ درصد یعنی یک نفر به سهمیه رزمندگان اضافه شده است و باقی را می توانید حدس بزنید: این یک نفر از سهمیه آزاد کسر شده است! بیایید یک بار مرور کنیم، سهمیه محروم در سالهای اخیر جز کل محاسبه شده است اما به هر علت، خود محروم ها، بار افزودن به رزمندگان را که نتیجه افزایش سهمیه کل بوده به دوش نکشیده اند و این بار بر دوش سهمیه آزاد (که یک نوبت با شکل گیری سهمیه محروم از تعداد آن به میزان قابل توجهی کم شده بود) تحمیل شده است. پس سهمیه مناطق محروم از یک سو خود سهمیه آزاد را کاسته یا مانع افزایش شده و از سوی دیگر با افزودن به ظرفیت کل و سهمیه رزمندگان، جای آزادها را بیش از پیش تنگ کرده اند.

توضیح بیشتر یک مثال

 

پیش از خواندن ادامه مطلب برای فهم بیشتر به مثال واقعی زیر در مورد پذیرفته شدگان امسال چشم پزشکی دانشگاه تهران توجه کنید

ظرفیت آزاد چشم تهران طبق دفترچه=۱۴  ، ظرفیت مناطق محروم چشم تهران طبق دفترچه=۶

ظرفیت کل چشم تهران= ظرفیت آزاد+ظرفیت مناطق محروم

سهمیه رزمندگان= (ظرفیت کل)×۲۵%

پس:

سهمیه رزمندگان=( ظرفیت آزاد+ظرفیت مناطق محروم)×۲۵%

پس:

سهمیه رزمندگان=(ظرفیت آزاد×۲۵%)+(ظرفیت مناطق محروم×۲۵%)

با قرار دادن اعداد ذکز شده در دفترچه می بینیم:

سهمیه رزمندگان=(۱۴×۲۵%)+(۶×۲۵%)=۵/۳+  ۵/۱

پس با توجه به محاسبات بالا طبق دفترچه ظرفیت چشم تهران باید به صورت زیر محاسبه می شد:

سهمیه رزمندگان= ۵ نفر

سهمیه آزاد= (۱۴×۲۵%)-۱۴= ۵/۱۰

سهمیه مناطق محروم= (۶×۲۵%)-۶= ۵/۴

اما می بینم در واقعیت تعداد پذیرفته شدگان در این رشته به صورت زیر است:

قبولی رزمندگان: ۵ نفر (که به درستی محاسبه شده است)

قبولی آزاد: ۹ نفر (که ۵/۱ از میزان محاسبه شده کمتر است)

قبولی مناطق محروم: ۶ نفر (که ۵/۱ از میزان محاسبه شده بیشتر است)

 

این اتفاق به نظر ما دو علت می تواند داشته باشد. نخست آنکه با شناختی که از سازمان ضعیف و ناکارآمد سنجش پزشکی داریم، هیچ بعید نیست که اصلا به این نکته دقت نکرده باشند و بر اساس همان عادت قبل از اضافه شدن سهمیه محروم، رزمندگان را از حساب آزاد کم کرده اند. یا آنکه به این مشکل پی برده اند و چون نمی خواستند رزمندگان را محبور به ارائه تعهدی مشابه محروم ها کنند با سکوت چشمشان را بر پایمال شدن حق چند صد نفر در طول سال های اخیر بسته اند. محاسبه سرانگشتی ما نشان می دهد اگر سهمیه محروم امسال را ۵۸۰ نفر در نظر بگیریم، با فرض آنکه رزمندگان بیشتر سهمیه خود را پرکرده باشند(که اسناد ما حداقل در رشته های پرطرفدار این را گواهی می دهد) حداکثر، حق یک چهارم از ۵۸۰، یعنی تا ۱۴۵ نفر سهمیه آزاد پایمال شده است. در واقع از هر چهار نفر سهمیه محروم یک نفر باید سهم رزمندگان می شده و چون وزارت بهداشت سهم آنها را از کیسه آزادها برداشت کرده سال به سال عرصه بر داوطلبان آزاد تنگ شده است. حال افزایش سهمیه ۲۰ به ۲۵ درصدی رزمندگان و کاهش کف نمره آنها از ۸۰ به ۷۰ را که در سالهای اخیر رخ داده، اگر به این خطای فاجعه آمیز وزارت بهداشت اضافه کنید، متوجه خواهید شد که چرا هر سال از شمار دستیاران آزاد کاسته و بر سهمیه های دیگر افزوده می شود.

این اتفاق به نظر ما دو علت می تواند داشته باشد. نخست آنکه با شناختی که از سازمان ضعیف و ناکارآمد سنجش پزشکی داریم، هیچ بعید نیست که اصلا به این نکته دقت نکرده باشند و بر اساس همان عادت قبل از اضافه شدن سهمیه محروم، رزمندگان را از حساب آزاد کم کرده اند. یا آنکه به این مشکل پی برده اند و چون نمی خواستند رزمندگان را محبور به ارائه تعهدی مشابه محروم ها کنند با سکوت چشمشان را بر پایمال شدن حق چند صد نفر در طول سال های اخیر بسته اند.

حال باز گردیم به معمای دستیاری امسال. بر اساس آنچه بالاتر آمد هر زمان و در هر مکان که پذیرش در سهمیه محروم افزایش یابد، بدلیل خطای خواسته یا ناخواسته وزارت بهداشت عرصه بر سهمیه های آزاد تنگ می شود و این دقیقا همان اتفاقی است که در رشته_شهرهای پرطرفدار مانند رادیولوژی یا چشم پزشکی شهر تهران در سال جاری رخ داد. با انتقال سهمیه های آزاد به محروم،( که امسال در این رشته ها پررنگ بود) نه تنها خود این ظرفیت ها از دسترس سهمیه آزاد خارج شد بلکه آزادها همچنان مجبور به پرداخت کل هزینه سهمیه رزمندگان از حساب خود بودند. این مساله در کنار اقبال نسبتا بیشتر به رشته ای مانند رادیولوژی ، وضعیت عجیب امسال را رقم زد. البته این ساده اندیشی است که این پایمال شدن حق را تنها محدود به رشته های پرطرفدار کنیم در واقع این اتفاق در بسیاری از رشته_شهر ها رخ داده و بطور فزاینده و سیستماتیک، دستیاران آزاد را از رسیدن به حق خود محروم کرده است. در واقع پس از اضافه شدن سهمیه محروم، نه با یک خطای فردی یا سلیقه ای بلکه با خطایی کاملا سیستماتیک، صدها نفر در سالهای اخیر از رسیدن به حق واقعی خود در سهمیه آزاد محروم شدند. تاکید می کنیم که در این متن قصد ما بحث در مورد درستی یا نادرستی سهمیه رزمندگان نیست بلکه هدف اصلی نقد شیوه محاسبه وزارتخانه است. این خطای فاجعه باری است که بسیاری را از حق خود محروم کرده و مسیر زندگی بسیاری دیگر را تغییر داده است. وزارت بهداشت در سالهای با منتشر نکردن آخرین رتبه قبولی و نیز با استنکاف از شفاف سازی لیست قبولی ها و تعداد سهمیه های اجرا شده، موفق شده بود خواسته یا ناخواسته بر خطای سیستماتیک و تاریخی خود سرپوش بگذارد. امروز اما روز دیگری است.

در واقع پس از اضافه شدن سهمیه محروم، نه با یک خطای فردی یا سلیقه ای بلکه با خطایی کاملا سیستماتیک، صدها نفر در سالهای اخیر از رسیدن به حق واقعی خود در سهمیه آزاد محروم شدند. تاکید می کنیم که در این متن قصد ما بحث در مورد درستی یا نادرستی سهمیه رزمندگان نیست بلکه هدف اصلی نقد شیوه محاسبه وزارتخانه است. این خطای فاجعه باری است که بسیاری را از حق خود محروم کرده و مسیر زندگی بسیاری دیگر را تغییر داده است.

امروز که پرده از خطای خواسته یا ناخواسته وزارت خانه برداشته شده چشمان ما و بسیاری دیگر از دستیاران و داوطلبان به مقامات وزارت خانه دوخته شده است. امروز سوال این است که آیا بی کفایتی مسوولین سازمان سنجش یا معاونت آموزشی تا جایی پیش رفته که اصلا متوجه این مشکل نشده اند؟ یا آنکه تعمدا بر آن چشم بسته و با سکوت از کنار حق دستیاران آزاد گذشته اند؟

این روزها شفافیت به مطالبه ای عام در جامعه ایران تبدیل شده و وزارت بهداشت هم گریزی از آن نخواهد داشت. انتشار کامل لیست قبولی ها و آخرین نفرات قبولی در هر رشته_شهر، گام اول در این مسیر طولانی خواهد بود. به موازات آن توضیح در مورد این خطا، پذیرش اشتباه و تلاش برای جبران آن تنها چیزی است که می تواند مرهمی باشد برای پزشکانی که حق خود را بر بادرفته می بینند.

تصویر لیست های قبولی در چند دانشگاه که در متن مورد استناد قرار گرفته است:

%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%86-1

%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%86-3

%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%86-4

%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%862

 

درباره نویسنده

امیر افراز فلاح و فرزین فرح بخش

نظر ۲۵

 • دستتون درد نکنه،خیلی عالی بود.
  واقعا دیگه شورش رو دراوردن،وقتشه آقای مهندس کاظمی که بسیاری از داوطلبین دستیاری رو درس نخوان معرفی کرده بودند پاسخگوی این محاسبات باشن!
  واقعا بی کفایتی و سونیت تو این وزارت خونه موج میزنه.

  • دو مطلب
   اول اینکه
   در همین لیست آخر که اوردین اگر مربوط به قبولی امسال یعنی دوره ۴۳ است در مورد رادیولوژی شهر کرمانشاه تعداد محرومی که پذیرش کردن ۳ نفره در حالیکه من در صفحه ۱۶ دفترچه راهنمای دوره ۴۳ که الان هم در سایت sanjeshp.ir است دیدم سقف مجاز سهمیه محروم کرمانشاه رادیولوژی دو نفر بوده اون یک نفر چه طور اضافه به محروم شده با این احتساب که الان لیست قبولی است و نه ذخیره.و اگر همین منوال است که فاجعه است حتی برای سهمیه محروم!؟
   لطفا خودتون چک بفرمائید شاید در استان های دیگه هم همین خطایی رخ داده بوده؟!
   دوم اینکه
   این مقاله بسیار دقیق نوشته شده و به نظرم بهترین راه انعکاس اون به مراجع ذیربطی است که میتونن بررسی کنن و اگر غیرقانونی کاری شده پیگیری کنند وگرنه از اینکه نظرات بنویسیم و تندی کنیم فایده ای نمیرسه.

   • کاش لیست شهرهای دیگه هم بود.ممکنه جای دیگه هم این مطلب باشه.واقعا جای سواله.حتی همین قضیه سهمیه محروم.من چک کردم برای این شهر دو نفر سقف پذیرش محروم بوده ولی این لیست نشون میده سه نفر گرفتند؟!
    اگر بقیه جاها رخ داده باشه که فاجعه است؟
    یعنی هیچی به هیچی.معلوم نیست دفترچه راهنما برای چی چیه پس؟

 • خیلی خوب توضیح دادید ولی این حرفها چه فایده… تا این اسناد و توضیحات رو به گوش نمایندگان مجلس (کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش و پزشکانی که در بقیه کمیسیونها هستند) نرسونیم و نخواهیم که دولت رو بازخواست کنه ، هییییچ فایده ای نداره… چون وزارتخونه و دولت اینقدر وقیح هستند که اگر برید دم وزارتخونه و اعتراض کنید زنگ میزنن پلیس بیاد!!! و هیچکسی هم پاسخگو نیست ، خاک بر سر ما که این کارها رو سرمون در میارن و جیک مون هم درنمیاد…. الان هر کشور عقب افتاده دیگه ای هن بود باید وزیر استعفا می داد(البته همه اینکارا به دستور خود این آقا بوده) … چقدر خودمون بی بخار و ترسو هستیم که علنا حقمونو میخورن ولی اعتراضی نداریم …

 • جناب آقای وزیر بهداشت کجا تشریف دارند که پاسخگو باشند؟ آیا حکومت اسلامی و عدل علی که حرفشو میزنن اینه؟ نخبه کشی تا کجا؟ این همه داوطلبان زحمت کشیدن و از عمر و بهترین لحظات زندگیشون زدن تا درس بخونن، اینم نتیجه اش!!!! به خدا می سپارمتون و فقط بدونین که اینا حق الناس است که به گردنتونه و حق الله شاید بخشیده بشه ولی حق الناس نه!! جناب وزیر فقط پشت میز ریاست نشستن و حسب الامر خانمشون کارهای خانوادگی اعم از حذف طرح فرزندان و صدور قانون بر اساس شرایط خانواده خودشون میکنن و تا اونجایی که تونستن از این دوران وزارت سوءاستفاده کردن، برید ببینید کلینیک نور رو قبل و بعد وزارت ایشان!!! چه پورسانتایی که نگرفتن و چه قوانینی بر اساس خانواده خودشون وضع نکردن!! چقدر می خواهید حق مردم رو به واسطه میز ریاست و پست وزارت بخورید!!! سازمان بی کفایت سنجش اگر بی کفایته چون وزیرش بی کفایته!!! سرش به کارای خانواده خودش گرمه که چند وقت دیگه که از وزارت برکنار شد بتونه با قوانین وضعی توسط خودش در زمان وزارت تا مدتها آسوده کار کنه!!! به راحتی حق مطب برای دلبندانشون رو صادر می کنن و طرح فرزندانشون رو حذف می کنن بعد جوانان صد برابر با استعداد تر از دلبندان ایشون چون فقط پدر وزیر نداشتن توی جاده ها کشته و تلف میشن!!! این وزیر بی کفایت کجا کار درست در زمان وزارتش انجام داده؟ اونم از طرح به گل نشسته تحول سلامت که الان ۱۱ ماهه هیچ پزشکی کارانه نگرفته و بیمه رو به فلاکت و بدهی کشیده!!!!

 • باید اینها و دست نشانده هاشون رو آتیش زد. خدا لعنتشون کنه که اینقدر گستاخانه آتیش به زندگی ما نخبگان بیگناه بی پارتی میزنن. چند نفر رو سراغ دارم که در سن ۲۸_۲۹ سالگی واسه خودشون سهمیه رزمندگان درست کردن!!

 • وزیر بهداشت وقت نمیکنن به این مسائل جزئی رسیدگی کنن، حق داوطلبان آزمون دستیاری این نخبگان مملکت خورده شده و افراد نالایق و بی کفایت صندلی های تخصص رو اشغال کردن، با جان مردم بازی میشه، بیماران در اثر سواد کم این پزشکان از بین میرن!!! باکی نیست!!!وزیر کارهای مهمتری از قبیل سلفی گرفتن با افراد مشهور مشغول هستن و سایر اقدامات عوام فریبانه!!! وقتی برای رسیدگی به مسائل پیش پاافتاده ای که با سلامت و آینده پزشکی مملکت مربوط میشه رو ندارن، فقط ایشان زمانی مطابق با قانون عمل می کنن که پزشکان برای اعتراض جلوی وزارت بهداشت جمع بشن که طبق دستور ایشان که نشات گرفته از قانونمداری شخص وزیر هست‌‌، با تماس به پلیس ضد اغتشاش دستور میدن که تجمع غیر قانونی بوده و افراد باید کتک بخورن و حبس موقت بشن، که یاد بگیرن باید و باید سر تسلیم بر‌کارهای غیر قانونی و غیر شرعی و غیر منصفانه آقایون فرود بیارن

  • متشکرم از متن قوی و مستدل شما.
   به نظر کاملا درست است و به نظرم خطا صورت گرفته است چرا که اگر هم سهیمه از کل است هم از محروم باید کم شود هم از آزاد.
   اگرچه امیدوارم سال آینده اصلاح شده و سهمیه ها مازاد شوند
   به نظرم اینکه سهمیه جای دیگران را بگیرد اصلا صحیح نیست بلکه بهتر میبود که مازاد باشند

   • هیچگاه اتفاق مثبتی نخواهد افتاد و اوضاع بهتر که نمیشه ، بدتر هم میشه… تا تجمع و اعتراضی صورت نگیره و احساس خطر نکنن ، در زورگویی و کارهای خلاف قانون بی پرواتر هم میشن.

 • سهمیه مناطق محروم یکی دیگه از کارهای عوام فریبانه بود، هدف از سهمیه مناطق محروم چیست؟ اگر هدف پر کردن متخصصان در مناطق محروم و دسترسی آسان افراد مناطق محروم به متخصصان و صرف هزینه کمتر برای افراد مناطق محروم هست باید خدمتتان عرض کنم که اینطور نیست!!! مثلا با سهمیه محروم افرادی رو با نمرات بسیااار پایین تر و رتبه های افتضاح پذیرش میکنن، رتبه ها حتی تا ۵ برابر رتبه های سهمیه آزاد و بعد این افراد مثلا ارتوپدی پذیرش شده اند و بعد از فارغ التحصیلی می خوان در کدام بیمارستان مناطق محروم کار کنن؟؟ بیمارستان های مناطق محروم حتی با ضریب محرومیت چهار پنجم آیا اتاق عمل ارتوپدی و تخت ارتوپدی و وسایل مخصوص عملهای جراحی ارتوپدی را دارند؟ آیا به سی تی اسکن مجهز هستند؟ یا جراح مغز و اعصاب با سهمیه مناطق محروم می گیرن آیا جراح مغز و اعصاب در مرکزی که سی تی اسکن ندارد قادر به کرانیوتومی و …. هست؟ آیا ابزار مخصوص کرانیوتومی و میکروسکوپ های مخصوص در این بیمارستان ها وجود دارد؟ آیا با سهمیه مناطق محروم دستیار چشم پزشکی می گیرید دستیاری که جای فردی با رتبه خیلیییی بهتر را به بهانه سهمیه مناطق محروم اشغال کرده که بعد از فارغ التحصیلی در کدام بیمارستان مناطق محروم کار کند، بیمارستانی که بودجه خرید یه فشار سنج ساده یا یه اقتالموسکوپ ساده را نداره و پزشکان عمومی اون بیمارستان با بودجه شخصی این وسایل را خریداری و به بیمارستان اهدا می کنن و یا خیرین مناطق محروم تجهیزات اون بیمارستان را تقبل می کنن آیا بودجه کافی برای تهیه اسلیت لمپ و تجهیزات مورد نیاز یه متخصص چشم پزشکی را دارن که افراد نالایق را صرفا با سهمیه مناطق محروم روی صندلی های دانشگاه به ناحق می نشونن!!! آیا مردم مناطق محروم که در خرج روزمره زندگی خود وا مانده اند هزینه جهت خدمات کاسمتیک می پردازن که با سهمیه مناطق محروم دستیار پوست می گیرن؟ اگر هدف از گرفتن دستیار پوست با سهمیه مناطق محروم درمان کردن آکنه و شپش و گال است که پزشک عمومی با ویزیت کمتر این کار را به خوبی انجام میدهد!!!
  بیمارستان های مناطق محروم بودجه لازم برای تجهیز بیمارستان ها را ندارن!!! اونوقت چطور و کدام متخصصی بدون داشتن تجهیزات و امکانات حداقل قادر به ارائه خدمات است؟ مثال این رشته که پیشتر هم عرض کردم رشته های ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، طب فیزیکی و توانبخشی، پوست، چشم پزشکی و…..
  ولی
  در عوض این مناطق محروم به شدت به خدمات روانپزشکان نیاز دارن، فقر، اعتیاد، افسردگی، وسواس و افزایش آمار خودکشی،نیاز فراوان به روانپزشکان و گران بودن خدمات روانپزشکی نیاز شدید این مناطق به خدمات روانپزشکی را نشان میدهد، روانپزشکی نیاز به هیچ تجهیزی ندارد، مگر برای افراد بستری در تیمارستان ها که اس سی تی گاهی لازم میشود، ولی برای افسردگی و وسواس و…. نیاز به هیچ تجهیزی نیست و کلیه داروها هم ساخت ایران و موجود می باشن که
  وزیر محترم بهداشت به جهت تحصیل فرزندشان در این رشته
  طرح رشته روانپزشکی را برداشته اند!!!!!

  • کاملا حرف منطقی و بجاییست … هنوز یک درصد از زیرساخت های لازم برای رفتن پزشکان متخصص به مناطق محروم وجود نداره… اونوقت چطور متخصص میتونه به چنین منطقی بره… کارهای کلان به دست انسانهای خرد + مغرض ، نتیجه ای بهتر از این هم نخواهد داشت.

 • خوب ما الان چه کار میتوانیم بکنیم؟وقتی خواسته یا ناخواسته ۱۴۵ نفر به ظرفیت ایثار گران اضافه شده انها برای خود حقی کاذب متصور میشوند و وقتی ما اعتراض کنیم انها موقعیت خود را درخطر میبینند و در مقابل ما اعتراض میکنند از الان هم معلوم است که چه کسی برنده میشود

  • راه اینه که ظرفیت کل افزایش پیدا کنه چرا که به نظرم این عین بی هنریه که شما از سهم پذیرش یک عده که نمرات بالاتری دارند (چرا که با چندین درصد نمره کمتر قبول نمیشوند) کم کنی بعد اونو به یک عده دیگری بدهی
   راه درست اینه که افزایش ظرفیت به این تعداد داده شه و مازاد باشند نه اینکه از نون رو از دهان یکی بگیری بدی یکی دیگه!و هر جور هم حسابش کنی باز صحیح نیست از سهم یک عده دیگر که نمرات بسیار بالاتری دارند به افراد دیگری با نمرات بسیار کمتر بدهند
   به علاوه قضیه حذف طرح تخصص مشخص نشد که آیا فقط محدود به چند رشته است یا نه؟
   سهمیه آزاد با تمام ۱۰۰% نمره لازم بدون هیچ گونه ارفاقی قبول شده و میشوند و وجود طرح نیروی انسانی برای تخصص برای سهمیه آزاد یک بار اضافه است.بهتر است طرح نیروی انسانی در سهمیه آزاد کل رشته ها یا حداقل برای اون رشته های که بالای ۲۰۰ نفر در سال پذیرش دارند حذف شود.
   من نمیدونم آیا واقعا به این صورت انجام شده است یا نه و آیا عمدی در کار است یا سهوی است ولی خروجی اون در هر حال از دید من باعث یأس شدید شرکت کنندگان باسواد(منظور اونهایی که سهمیه ای ندارند و یا دارند ولی نمیخواهند استفاده کنند) و نیز کاهش تعداد اونها در فردای پزشکی خواهد شد.و به طبع اون افزایش خطای پزشکی و تخطئه کل پزشکان!
   منطقی است که:
   اگر قراره سهمیه ای باشه بهتره مازاد باشه تا تعداد افرادی که بدون سهمیه با نمره ۱۰۰% قبول میشوند کم نشه.
   در زمانی که به دانشگاه آزاد مجوز پذیرش داده میشود پس چرا سقف کل پذیرش اضافه نشود و کسانی که سهمیه اند مازاد باشند نه جزئی از بقیه.
   واقعا چرا سهمیه ها مازاد نمیشوند؟

 • یه مسئله ای هم که وجود داره اینه که ایا شما مطمئنید که این اتفاق سهوا افتاده من که این جوری فکر نمیکنم چون به گفته اقای میرکاظمی امسال ۲۹۹ نفر در سهمیه شاهد پذیرفته شدن در حالیه که ۱۴۵ نفرشون به این شکل وارد شده باشند یعنی عملا دوبرابر کردن ظرفیت سهیمه شاهد

 • منم امسال حقم ضایع شد. به جای اینکه شهر خودم باشم و در کنار خانواده افتادم اهواز با کلی سختی. واقعا چرا کسی به فکر ما نیس حتی خدا

 • بحث نمره ۷۵ درصد اخرین فرد قبول شده رو هم لطفا پیگیری کنید که ایا اعمال شده یا خیر؟؟
  چون تا اونجایی که من میدونم رتبه در سهمیه شاهد و ایثارگر جدا اعلام شده برای این افراد در نتیجه احتمالا براساس جای خالی و ظرفیت اونها (که توی مقاله اشاره شد) اون هارو قبول کردن (اما من خودم با توجه به سازو کار سازمان سنجش که خیلی سطحی برخورد میکنه شک دارم) که ایا اصلا بررسی شده این افراد حتی ۷۵ درصد اخرین فرد قبولی رو اوردن؟؟ و ایا اگه این بند اعمال شده نمره ۷۵ درصد اخرین فرد سهمیه آزاد بوده؟؟ یا اون رو از سهمیه محروم انتخاب کردند؟؟

  • اصلا هیچگونه احتساب اعم از ۸۰ یا ۷۵ درصد صورت نمیگیره… کاملا واضحه که طبق مقاله بالا ، سهمیه رزمندگان در هر رشته محلی ، یک چهارم تمام ظرفیت اون رو اشغال میکنه (و البته از سهمیه آزاد اشغال میشه!!!) ، و این ظرفیتهای من در آوردی بین صاحبان سهمیه رزمندگان تقسیم میشه ، حالا چه با ۸۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی…چه با ۵۰ درصد و یا حتی کمتر ! آخر چطور ممکنه در همه رشته محل ها این ظرفیت کامل پر بشه؟!!! اگر واقعا ۸۰ یا ۷۵ درصد نمره آخرین فرد قبولی رو باید میاوردن ، پس نباید هنه اون یک چهارم ظرفیت رشته محل پر میشد … نکته دیگری که این مساله رو تایید میکنه، مربوط به قضیه سهمیه زنان هست… خود وزیر بهداشت گفته بود ، خیلی از سهمیه زنانی ها ، با خیلی کمتر از نمره آخرین فرد قبولی (کمتر از ۶۰ درصد) وهرد اون رشته شدن و حالا نباید طلبکار باشن که مناطق محروم نریم.

 • من به تجربه عین خودم دیدم که تقریبا همه ی افراد جامعه جدای از عقاید مذهبی و سیاسی برای تک تک شهدا و جانبازان این کشور همیشه احترام قائل بودند، وهستند، خود من وقتی زندگی نامه یک شهید رو میخونم مو به تنم سیخ میشه و از بزرگی و عظمت این افراد کلاه از سرم برمیدارم
  اما برخورد غلط و نابخردانه مسئولان برای حمایت از خانواده این عزیزان کار رو به این حق کشی و نابرابری کشونده (که من بر خلاف بعضی مسئولان که شعار میدن از ته قلب برای این خانواده ها احترام قائلم و “باید” “باید” “باید” اینها حمایت بشن اما نه به این طریق، نه اینکه چیزی رو بدیم به اونها که اولا توان اون رو ندارن و دوما حق دیگری به این خاطر ضایع بشه)
  من نمیدونم ایا شهدای ما هم رضایت دارن که این حق خوری به اسم اونها رخ بده؟؟ ایا هدف اونها از شهادت این بوده؟؟ وا مصیبتا که با این رفتارهای غلط و قوانین مسخره که عده ی معدود به قصد سو استفاه اعمال میکنن باعث شرمندگی شهدامون بشیم (که شک نکنید با این حق خوری رخ داده، میشیم)
  تبعات این پذیرش های بی ضابطه به اینجا ختم نمیشه، ما افرادی رو وارد سیستم علمی فوق العاده سطح بالایی کردیم که توانایی اون رو نداشتن، (توانایی نداشتن عیب نیست، من هم نمیتوانم ۱۰۰ متر را در ۱۰ ثانیه بدوم!) این سیستم با درمان مردم ارتباط داره، با جان مردم، درس خوندن در زمینه ی تخصصی نیاز به هوش بالاتری داره!
  و باز تبعات اون ادامه داره اونجایی که اعتماد مردم به پزشکی ایران که سالها زحمت و تلاش بزرگان اون رو به اینجا رسونده از بین میره (البته اگر با این سیاست های غلط همین امروز این اعتماد باقی مونده باشه!!)
  و باز تبعات اون ادامه داره اونجایی که کسی رزیدنت سال بالا و بعضا با استفاده از این امتیاز “استاد دانشگاه” میشه که صلاحید علمی اون رو نداره و لذا اموزش غلط و ناکافی اون باعث ایجاد یک چرخه معیوب در اموزش دستیاری میشه که الحمد لله به لطف اساتیدی که هیچ وقت نیستند!! و اموزش دستیاری تبدیل به اموزش تن به تن از سال بالا به پایین شده، روزی میرسه که ۴ سال درس میخوانیمو انگار هیچی درس نخواندیم!
  و باز تبعات اون ادامه داره هنگامی که فرزندان این افراد یاد میگیرند که چطور اسان تر بدست بیاورند هرانچه که باید!
  و باز تبعات اون ادامه داره …
  مسئولان محترم، نمایندگان مجلس، یادمون باشه باعث شرمندگیشون نشیم:
  و لا تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اللّه امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون

 • سلام. نتایج آزمون امسال از لحاظ فنی و نحوه محاسبات هیچ اشکالی بر سنجش بزشکی وارد نیست چون دقیقا فرمول مندرج در قانون رو اجرا کرده است …. اگر قانون جدید خدمات جامع ایثارگران که در سال ۹۴ مجلس تصویب کرده است را مطالعه کنید دقیقا ذکر شده که ۲۵ درصد ظرفیت کل مربوط به ایثارگران می باشد. همچنین گفته شده حد نصاب نمره به ۷۰ درصد اخرین فرد قبولی در رشته شهر مبنای محاسبه است یعنی این قانون جدید آزمایشی مجلس ایراد جدی دارد چون اساسا بر اساس شرایط کنکور سراسری تنظیم شده ولی آزمون دستیاری متفاوت هست بنظر من اگر بخواهیم به وزارت بهداشت انتقاد کنیم منفعل بودن وزارتخونه است که باید از طریق مجلس تلاش کند حد نصاب نمره رو همان ۸۰ درصد قرار دهند تا کنکور عملا برای متقاضیان این سهمیه ایثارگران در دستیاری حذف نشود و به عنوان یک دلیل محکمه بسند بر اساس حقوق شهروندی و دفاع از سلامت و جان مردم اجازه اجرای این قانون در بخش سلامت رو متوقف میکرد یا حداقل اثبات میکرد که منفعل نیست و اعتراض و مخالفت کرده است . اما نکته قابل تامل در خصوص نتایج امسال این هست که ۲۵ درصد کل ظرفیت ایثارگران اشغال نشده است بلکه ( متوسط )۱۰ درصد کل ظرفیت امسال توسط ایثارگران اشغال شده و قریب ۳۰۰ نفر …. اما چون حد نصاب ۷۰ درصد یک فرصت بی نظیر برای متقاضیان سهمیه ایجاد کرده است اگر فردی با حداقل تلاش و رتبه ۲ هزار کل دارای سهمیه ایثارگران نیز باشد میتواند یک رشته برطرفدار قبول شود بنابراین ۲۵ درصد کل رشته های لوکس کاملا اشغال شد و متاسفانه رشته های گروه دوم مثل داخلی یا اطفال در بسیاری از شهرها متقاضی ندارد ….. وزارت بهداشت باید از تجربه امسال استفاده کند و از طریق مجلس حد نصاب قبولی رو اصلاح کند در غیر اینصورت یک بحران خواهیم داشت که در رشته های لوکس سهم آزاد در عمل ۴۰ ذرصد و دررشته های کم طرفدار سهم آزاد ۹۰ تا ۱۰۰ درصد میشود و این به صلاح کشور نیست

 • واقعا جای خجالت داره برای این مملکت که همش ادعای عدالت می کنند. این همه زحمت بکشی درس بخونی بعد یکی دیگه مفت بیاد جاتا بگیره . این اسمش عدالت . اقای وزیر شما که حرف از حسین و راهش میزنی بدون راه امام حسین فقط لباس سیاه پوشیدن بلکه مقابله با ظلم و فساد سازمان یافتست نه این که حق بچه ها را یخورند و چیزی نگفتن

 • سلام.مطلب شما کاملا منطقی…ولی جای یه چیزو کم داره.و اون اینه که پذیرفته شدگان با سهمیه محروم.یا ایثارگران
  مقصر نیستن.اونا فقط از قانونی که هست استفاده کردن.اونا رو نباید مقصر دونست…مشکل قانون…قانون باید اصلاح بشه….نمیگم کل این سهمیه ها حذف بشه.ولی باید تعدیل بشن.
  یه نکته دیگه هم این که پشت سیاست افزایش تعداد دستیاران تخصصی..چی هست؟؟معنی این تعداد متخصص تربیت کردن چیه؟کجا باید کار کنن؟اگه رقابت ناسالم بین پزشک ها شکل بگیره.دودش تو چشم مردم میره فقط…همه مسیولین سرشونو مثل کبک کردن زیر برف.هر کس به فکر خودش و خونواده خودش…کارشناسان غیر مرتبط با موضوع تخصصی رو میگذران واسه سیاست گذاری…همین میشه….که الان هست.

  • /تنها راه که درمان است که سهمیه ها مازاد شود نه اینکه بخشی از حق کسی را بگیرد
   به خودی خود قبولی در پذیرش آزاد سخت است به نظرم نامردیست که سخت ترش کنیم اون هم با افرادی طبق اظهار برخی دوستان با حد پذیرش ۷۰ درصد یا ۷۵% قبولی.
   باور کنیم همین ارفاق نمره ای بسیار ارفاق بزرگی است .شما تصور کن مثلا قبولی در رشته ای خوب حتی عالی نمره ۴۰۰ بخواهد ولی با احتساب این ارفاق با نمره ۲۸۰ یعنی فقط با مثلا ۹۰ سوال قبول شدنی میشود.چرا به همین ارفاق نمره ای بسنده نمیکنیم و از پذیرش آزاد کم میکنیم؟
   اگر ۱۸۰ نفر اند خوب این ها را مازاد میشود پذیرش کرد/

 • گرچه مدت زیادی گذشته اما فکر کردم بهتره نظرمو بگم. احساس میکنم حساسیت زیاد شما روی موضوع باعث شده دنبال محاسبات آنچنانی بگردید اما اصل قضیه ساده تره. درباره ی همون مثال چشم تهران فرض کنیم در گذشته(وقتی هنوز سهمیه محروم وجود نداشته)(و با فرض ثابت ماندن اعداد و …) این رشته ۲۰ نفر پذیرش داشته که ۲۵ درصد از اون یعنی ۵ نفر به رزمندگان اختصاص پیدا کرده و بقیه یعنی ۱۵ نفر به شرکت کنندگان آزاد. سهمیه محروم با آمدنش قرار بود که بخشی از سهمیه آزاد رو به خودش اختصاص بده.(صرف نظر از درست یا غلط بودن این تصمیم) بنابراین با آمدن سهمیه محروم، سهمیه رزمندگان تغییری نکرده و همان ۵ نفر باقی مانده. و بخشی از سهمیه ی آزاد که در کل ۱۵ نفر بود به سهمیه محروم تبدیل شده. یعنی۶ نفر . بنابراین از ۱۵ سهمیه آزاد ۶ سهمیه محروم شده و ۹ سهمیه همچنان آزاد باقی مانده. خلاصه این که سهمیه رزمندگان در تمام مدت ثابت مانده و از ایجاد سهمیه محروم ، افزایشی نصیبش نشده. بنابراین اصل مطلب شما که گفتید به ازای افزایش سهمیه محروم، از سهمیه آزاد کاسته شده و به رزمندگان افزوده شده غلطه. حتی خودتان هم در قسمتی از متن تحت عنوان توضیح بیشتر یک مثال ناخواسته ثابت ماندن سهمیه رزمندگان رو نشان دادید گرچه راحت از اون گذشتید و خواننده رو درگیر محاسبات بی هدف دیگه کردید. در آخر یه بار دیگه تکرار میکنم که سهمیه رزمندگان قبل از ایجاد سهمیه محروم وجود داشته و تعدادش مشخص و ثابت بوده و باقی مانده ی ظرفیت تحت عنوان آزاد بوده. بعد ها تصمیم گرفته میشه که بخشی از این ظرفیت آزاد باقی مانده به سهمیه محروم اختصاص پیدا کنه. در واقع نویسنده به اشتباه جابجایی هایی در مطالب و وقایع ایجاد کرده که ظاهر قضیه رو دگرگون کرده. ذکر این مطلب ضروریه که بنده از شرکت کننده های آزاد محسوب میشم و البته تا آزمون دستیاری فاصله زیادی دارم و ممکنه تا آن زمان همه چیز تغییر کنه. بنابراین هدف شخصی یا کسب منفعتی از این موضوع ندارم و صرفا برای روشن شدن قضیه نظر دادم.

  • راستش رو بخواید خودم به شخصه همون دو سال پیش متوجه این موضوع شدم؛ ولی وقتی میگن سهمیه محروم سی درصده و آزاد هفتاد درصد،شنونده فکر میکنه که شانس قبولیش نسبت به قبل هفت دهم شده ولی وقتی دقیقتر حساب کنی میبینی تقریبا نصف شده نسبت به همین دوره قبل و این واقعا برام شوک آور بود

نظری ندارید؟ صدای پزشکان متعهد به انتشار پیام های شما تا حد امکان است اما کلمات با بار توهین، انتشار نمی یابد

Powered by Themes24x7