دیده بان سلامت

دیده بان سلامت نظام سلامت

بیانیه شورای اسلامی استان بوشهر: پزشک مرکز درمانی شهر دیر تصور کرد با رسانه‌ای کردن موضوع می‌تواند در جامعه موجی از بی‌اعتمادی و سوءظن نسبت به شوراها به وجود بیاورد

شورای اسلامی استان بوشهر در پی انتشار خبر « درگیری عضو شورای شهر با پزشک مرکز...

Powered by Themes24x7