درخواست جمعى از دستیاران شرکت کننده در طرح اضطرارى و پذیرفته شده در آزمون کتبى دانشنامه جهت تعلق گرفتن مزایاى وعده داده شده براى آزمون شفاهى

جناب آقای دکتر حق دوست

معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

چنانکه مستحضرید شرایط خاصی در سال جاری بر دستیاران سال آخر رشته های مختلف حاکم بود. گذشته از شیوع بیماری کرونا که شرایط عادی تمام مراکز را در طول سال تحت تاثیر قرار داده بود، درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت برای اعزام زود هنگام دستیاران به طرح ضریب کا و لغو آزمون دانشنامه آن هم در فاصله دو ماه با آزمون، بر این دشواری ها افزود. نهایتا و پس از مدتی بلاتکلیفی تصمیم بر این شد که دستیارانی که حضور در طرح اضطراری را انتخاب کنند، از مزایایی در آزمون دانشنامه برخوردار شوند. یکی از این مزایاکه صریحا مورد اشاره قرار گرفت مزیتهایی در آزمون شفاهی دانشنامه بود. از جمله در مصاحبه جناب آقای دکتر اسماعیل ایدنی مورخ چهارم مردادماه سال جاری که در ایسنا منتشر شد، به مزیتهایی در آزمون شفاهی برای شرکت کنندگان در طرح اضطراری اشاره شده بود. سپس در دستورالعمل مورخ۱۱ مردادماه سال جاری که با امضای جناب آقای دکتر حقدوست معاونت محترم وزارتخانه صادر شد، مجددا به مزایایی در آزمون های شهریور ماه اشاره شد. در ادامه در مطلبی تحت عنوان ” توضیحات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص طرح پذیرش بدون آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی” که در وبسایت رسمی وزارت بهداشت در تاریخ ۱۶ مردادماه منتشر شد، به مزیتهای تشویقی در آزمون شفاهی دانشنامه، صریحا اشاره شد. از آنجا که این نوشته در وبسایت رسمی وزارت بهداشت منتشر شده و هدف از انتشار آن، پاسخگویی معاونت آموزشی به سوالات و ابهامات دستیاران اعلام شده بود، بسیاری از دستیاران با توجه به این موضوع، مسیر خود برای چند ماه بعدی انتخاب نمودند و آنرا ملاک عمل قرار دادند.
نظر به اینکه این دسته از دستیاران، با اعتماد به گفته های رسمی مسوولین و وبسایت رسمی وزارت بهداشت و با نیت رفع نیازهای این وزارت خانه، حضور زودهنگام در طرح اضطراری را برگزیده اند، اکنون انتظار دارند تا از مزیتهای ذکر شده در آزمون شفاهی برخوردار شوند. ما دستیاران پذیرفته شده در آزمون کتبی، بدین وسیله از جنابعالی بعنوان معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت تقاضا داریم تا پیش از اعلام نتایج آزمون شفاهی، این موضوع مورد عنایت جنابعالی و مسوولین ذی ربط وزارت بهداشت قرار گرفته و با شفاف شدن نحوه تعلق گرفتن این مزایا در آزمون شفاهی، دستیاران فارغ التحصیل نیز به حق خود برسند.

پیشاپیش از توجه شما سپاسگزاریم

رونوشت به: جناب آقای دکتر قانعی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

درخواست جمعى از دستیاران شرکت کننده در طرح اضطرارى و پذیرفته شده در آزمون کتبى دانشنامه جهت تعلق گرفتن مزایاى وعده داده شده براى آزمون شفاهى

جناب آقای دکتر حق دوست
معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
چنانکه مستحضرید شرایط خاصی در سال جاری بر دستیاران سال آخر رشته های مختلف حاکم بود. گذشته از شیوع بیماری کرونا که شرایط عادی تمام مراکز را در طول سال تحت تاثیر قرار داده بود، درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت برای اعزام زود هنگام دستیاران به طرح ضریب کا و لغو آزمون دانشنامه آن هم در فاصله دو ماه با آزمون، بر این دشواری ها افزود. نهایتا و پس از مدتی بلاتکلیفی تصمیم بر این شد که دستیارانی که حضور در طرح اضطراری را انتخاب کنند، از مزایایی در آزمون دانشنامه برخوردار شوند. یکی از این مزایاکه صریحا مورد اشاره قرار گرفت مزیتهایی در آزمون شفاهی دانشنامه بود. از جمله در مصاحبه جناب آقای دکتر اسماعیل ایدنی مورخ چهارم مردادماه سال جاری که در ایسنا منتشر شد، به مزیتهایی در آزمون شفاهی برای شرکت کنندگان در طرح اضطراری اشاره شده بود. سپس در دستورالعمل مورخ۱۱ مردادماه سال جاری که با امضای جناب آقای دکتر حقدوست معاونت محترم وزارتخانه صادر شد، مجددا به مزایایی در آزمون های شهریور ماه اشاره شد. در ادامه در مطلبی تحت عنوان " توضیحات معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص طرح پذیرش بدون آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی" که در وبسایت رسمی وزارت بهداشت در تاریخ ۱۶ مردادماه منتشر شد، به مزیتهای تشویقی در آزمون شفاهی دانشنامه، صریحا اشاره شد. از آنجا که این نوشته در وبسایت رسمی وزارت بهداشت منتشر شده و هدف از انتشار آن، پاسخگویی معاونت آموزشی به سوالات و ابهامات دستیاران اعلام شده بود، بسیاری از دستیاران با توجه به این موضوع، مسیر خود برای چند ماه بعدی انتخاب نمودند و آنرا ملاک عمل قرار دادند.
نظر به اینکه این دسته از دستیاران، با اعتماد به گفته های رسمی مسوولین و وبسایت رسمی وزارت بهداشت و با نیت رفع نیازهای این وزارت خانه، حضور زودهنگام در طرح اضطراری را برگزیده اند، اکنون انتظار دارند تا از مزیتهای ذکر شده در آزمون شفاهی برخوردار شوند. ما دستیاران پذیرفته شده در آزمون کتبی، بدین وسیله از جنابعالی بعنوان معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت تقاضا داریم تا پیش از اعلام نتایج آزمون شفاهی، این موضوع مورد عنایت جنابعالی و مسوولین ذی ربط وزارت بهداشت قرار گرفته و با شفاف شدن نحوه تعلق گرفتن این مزایا در آزمون شفاهی، دستیاران فارغ التحصیل نیز به حق خود برسند.
پیشاپیش از توجه شما سپاسگزاریم
رونوشت به: جناب آقای دکتر قانعی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

[signature]

۱۵ signatures

با دوستانتان در میان بگذارید

   

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7