نامه اعتراضی به نحوه محاسبه سنجش! دستیاران آزاد چگونه از حق خود محروم می شوند؟

جناب دکتر قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و تحیت
در ابتدا وظیفه خود میدانیم که از حسن تدبیر و مدیریت ممتاز جنابعالی و معاونان معزّز وزارت بهداشت سپاس خویش را اعلام داریم.

احتراماً مطلبی را میخواستیم به عرضتان برسانیم که جدای از ظلمی که در حق سهمیه آزاد میشود، ارتباط مستقیمی با سلامت و جان مردم نیز دارد.

طبق دفترچه آزمون دستیاری پزشکی، در قسمت نحوه پذیرش (صفحه ۱۰) محاسبه حدنصاب را، نمره آخرین نفر جایدهی شده اولیه ذکر کرده است.
در صورتی که طبق قانون باید هفتاد درصد نمره آخرین نفر “قبولی” واقعی ملاک باشد نه قبولی فرضی (جایدهی اولیه)!

توضیح آن به صورت مبسوط به اینگونه است که سنجش پزشکی ابتدا متقاضیان یک رشته را به ترتیب مشخص میکند تا نمره آخرین نفر قبولی در هر رشته را به دست آورد. به طور مثال یک رشته ۲۰ نفر ظرفیت دارد نمره نفر بیست ام، حدنصاب را مشخص میکند ولی قبول نمیشود (شش نفر آخر انتخاب بعدیشان را قبول میشوند) چون ظرفیت آزاد مثلا برای این رشته تا نفر ۱۴ ام است. و شش نفر از سهمیه در این رشته قبول میشوند البته با حد نصاب نمره نفر ۲۰ ام (جایدهی اولیه). در صورتی که طبق قانون این شش نفر قبولی سهمیه در این رشته باید حد نصاب نمره آخرین فرد “قبولی” آزاد رشته را بیاورند (یعنی نفر ۱۴ ام) که در این رشته قبول می شود، نه نفر ۲۰ ام جایدهی شده! ( که در نتیجه و در نهایت قبول نمیشود)

با نگاهی به نمره های قبولی سهمیه ایثارگران در معارفه دانشگاه ها سال گذشته شاهد این بودیم که با نمره های ۲۸۵ و ۲۹۵ چشم و رادیو و پوست غیر کلانشهرها و ۲۶۰ نورو آورده اند الی آخر! لیکن این شیوه محاسبه در رشته های متوسط فاجعه به بار آورده است! یعنی با نمره بسیار بسیار پایین و حتی افتضاح به راحتی در رشته های متوسط قبول میشوند! به این شکل که با این نحوه محاسبه از رشته های بالا به متوسط که می رسیم افرادی که سهمیه دارند در بعضی رشته ها حد نصاب ۵۰ یا۶۰ درصد واقعی نمره آخرین فرد قبولی آزاد را دارند نه ۷۰ درصد! (به عبارتی دیگر در بعضی رشته ها و شهرها معادل هفتاد درصد نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه محروم را دارند نه آزاد!!!! یعنی هفتاد درصد واقعی سهمیه محروم! و هفتاد درصد فرضی و جایدهی شده آزاد!)
سال گذشته، نمره ۲۱۰ روان قبول شده است!! در صورتی که اگر ۲۱۰ را تقسیم بر ۰/۷ کنیم ۳۰۰ میشود یعنی باید فردی با نمره ۲۱۰ سهمیه تقریبا همانند فردی با نمره ۳۰۰ در آزاد قبول شود که معادل نمره اش است ولی به خاطر محاسبه اشتباه سنجش، رشته و شهری بهتر از فردی که نمره ۳۰۰ دارد قبول میشود! چون سنجش به جای حد نصاب “آخرین فرد قبولی آزاد” ” آخرین فرد جایدهی شده” را در نظر میگیرد!!!
حتی در سهمیه با نمره ۱۹۲ و حتی بسیار کمتر، قبولی در رشته زنان مشاهده شده است!!! که با محاسبه هفتاد درصد، معادل نمره ۲۷۴ آزاد میشود؛ لیکن هیچ کس در پذیرش آزاد با نمره ۲۷۴ (که معادل ۱۹۲ در سهمیه است) رشته زنان قبول نمی شود! آیا قبولی با چنین نمره هایی (که حتی هفتاد درصد نمره آخرین نفر “قبولی” واقعی آزاد را هم ندارد) که حتی نخوانده و با حداقل دانش هم میتوان این نمره ها را کسب کردبا جان و سلامت مردم چه خواهد کرد؟

با این نحوه محاسبه سنجش، افراد دارای سهمیه اکثرا ۲۵ درصد رشته های تاپ و دانشگاه های تاپ را به راحتی و با اندک سواد پزشکی هر ساله پر می کنند و آنچه که خالی می ماند از ظرفیت رشته های بسیار پایین است (چون فقط با مجاز شدن و کسب پایین ترین نمره، رشته های متوسط را میاورند در نتیجه اصلا به ظرفیت رشته های پایین نیاز ندارند و خالی می ماند) در حالی که سنجش آماری کلی از همه رشته ها میدهد که مثلا ۱۳ درصد از ۲۵ درصد کل سهمیه پر شده است، در اصل ۱۲ درصد مابقی که به سهمیه آزاد میرسید ظرفیت خالی مانده رشته های پایین است.

با این پولتیک و شیوه محاسبه، هیچ معیار و مدرکی جهت بررسی کار سنجش وجود نخواهد داشت !!! و سنجش به هیچ کس پاسخگو نخواهد بود! چون در نتایج نهایی که اعلام میشود تمام قبولیها نسبت به جایدهی اولیه تغییر میکنند و اصلا نمره های آخر هر رشته که در جایدهی اولیه بودند مشخص نیست!
اکنون سوال این است که چرا سنجش باید نمره آخرین فرد جایدهی شده اولیه هر رشته (فردی که در حقیقت و در نهایت آن رشته یا انتخابش را قبول نمیشود و در واقعیت، قبولیش انتخاب بعدیش است) را ملاک محاسبه هفتاد درصد قرار دهد؟!!!!

در نهایت استدعا داریم با توجه به اینکه در قانون مجلس ذکر شده است که باید هفتاد درصد نمره آخرین فرد “قبولی” آزاد را در هر رشته-محل کسب کنند نه آخرین فرد جایدهی شده اولیه (قبولی فرضی!)؛ خواهشمندیم که قبل از اعلام نتایج، از اعمال سلیقه سنجش پزشکی در محاسبه حد نصاب ممانعت کنید و دستورات لازم و قاطعانه جهت اجرای درست و صحیح قانون را به سنجش ابلاغ فرمایید.
از بذل توجه شما متشکریم

نامه اعتراضی به نحوه محاسبه سنجش! دستیاران آزاد چگونه از حق خود محروم می شوند؟

جناب دکتر قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و تحیت
در ابتدا وظیفه خود میدانیم که از حسن تدبیر و مدیریت ممتاز جنابعالی و معاونان معزّز وزارت بهداشت سپاس خویش را اعلام داریم.

احتراماً مطلبی را میخواستیم به عرضتان برسانیم که جدای از ظلمی که در حق سهمیه آزاد میشود، ارتباط مستقیمی با سلامت و جان مردم نیز دارد.

طبق دفترچه آزمون دستیاری پزشکی، در قسمت نحوه پذیرش (صفحه ۱۰) محاسبه حدنصاب را، نمره آخرین نفر جایدهی شده اولیه ذکر کرده است.
در صورتی که طبق قانون باید هفتاد درصد نمره آخرین نفر "قبولی" واقعی ملاک باشد نه قبولی فرضی (جایدهی اولیه)!

توضیح آن به صورت مبسوط به اینگونه است که سنجش پزشکی ابتدا متقاضیان یک رشته را به ترتیب مشخص میکند تا نمره آخرین نفر قبولی در هر رشته را به دست آورد. به طور مثال یک رشته ۲۰ نفر ظرفیت دارد نمره نفر بیست ام، حدنصاب را مشخص میکند ولی قبول نمیشود (شش نفر آخر انتخاب بعدیشان را قبول میشوند) چون ظرفیت آزاد مثلا برای این رشته تا نفر ۱۴ ام است. و شش نفر از سهمیه در این رشته قبول میشوند البته با حد نصاب نمره نفر ۲۰ ام (جایدهی اولیه). در صورتی که طبق قانون این شش نفر قبولی سهمیه در این رشته باید حد نصاب نمره آخرین فرد "قبولی" آزاد رشته را بیاورند (یعنی نفر ۱۴ ام) که در این رشته قبول می شود، نه نفر ۲۰ ام جایدهی شده! ( که در نتیجه و در نهایت قبول نمیشود)

با نگاهی به نمره های قبولی سهمیه ایثارگران در معارفه دانشگاه ها سال گذشته شاهد این بودیم که با نمره های ۲۸۵ و ۲۹۵ چشم و رادیو و پوست غیر کلانشهرها و ۲۶۰ نورو آورده اند الی آخر! لیکن این شیوه محاسبه در رشته های متوسط فاجعه به بار آورده است! یعنی با نمره بسیار بسیار پایین و حتی افتضاح به راحتی در رشته های متوسط قبول میشوند! به این شکل که با این نحوه محاسبه از رشته های بالا به متوسط که می رسیم افرادی که سهمیه دارند در بعضی رشته ها حد نصاب ۵۰ یا۶۰ درصد واقعی نمره آخرین فرد قبولی آزاد را دارند نه ۷۰ درصد! (به عبارتی دیگر در بعضی رشته ها و شهرها معادل هفتاد درصد نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه محروم را دارند نه آزاد!!!! یعنی هفتاد درصد واقعی سهمیه محروم! و هفتاد درصد فرضی و جایدهی شده آزاد!)
سال گذشته، نمره ۲۱۰ روان قبول شده است!! در صورتی که اگر ۲۱۰ را تقسیم بر ۰/۷ کنیم ۳۰۰ میشود یعنی باید فردی با نمره ۲۱۰ سهمیه تقریبا همانند فردی با نمره ۳۰۰ در سهمیه آزاد قبول شود که معادل نمره اش است ولی به خاطر محاسبه اشتباه سنجش، رشته و شهری بهتر از فردی که نمره ۳۰۰ دارد قبول میشود! چون سنجش به جای حد نصاب "آخرین فرد قبولی آزاد" " آخرین فرد جایدهی شده" را در نظر میگیرد!!!
حتی با نمره ۱۹۲ و حتی بسیار کمتر، قبولی در رشته زنان مشاهده شده است!!! که با محاسبه هفتاد درصد، معادل نمره ۲۷۴ آزاد میشود؛ لیکن هیچ کس در پذیرش آزاد با نمره ۲۷۴ (که معادل ۱۹۲ در سهمیه است) رشته زنان قبول نمی شود! آیا قبولی با چنین نمره هایی (که حتی هفتاد درصد نمره آخرین نفر "قبولی" واقعی آزاد را هم ندارد) که حتی نخوانده و با حداقل دانش هم میتوان این نمره ها را کسب کردبا جان و سلامت مردم چه خواهد کرد؟

با این نحوه محاسبه سنجش، افراد دارای سهمیه اکثرا ۲۵ درصد رشته های تاپ و دانشگاه های تاپ را به راحتی و با اندک سواد پزشکی هر ساله پر می کنند و آنچه که خالی می ماند از ظرفیت رشته های بسیار پایین است (چون فقط با مجاز شدن و کسب پایین ترین نمره، رشته های متوسط را میاورند در نتیجه اصلا به ظرفیت رشته های پایین نیاز ندارند و خالی می ماند) در حالی که سنجش آماری کلی از همه رشته ها میدهد که مثلا ۱۳ درصد از ۲۵ درصد کل سهمیه پر شده است، در اصل ۱۲ درصد مابقی که به سهمیه آزاد میرسید ظرفیت خالی مانده رشته های پایین است.

با این پولتیک و شیوه محاسبه، هیچ معیار و مدرکی جهت بررسی کار سنجش وجود نخواهد داشت !!! و سنجش به هیچ کس پاسخگو نخواهد بود! چون در نتایج نهایی که اعلام میشود تمام قبولیها نسبت به جایدهی اولیه تغییر میکنند و اصلا نمره های آخر هر رشته که در جایدهی اولیه بودند مشخص نیست!
اکنون سوال این است که چرا سنجش باید نمره آخرین فرد جایدهی شده اولیه هر رشته (فردی که در حقیقت و در نهایت آن رشته یا انتخابش را قبول نمیشود و در واقعیت، قبولیش انتخاب بعدیش است) را ملاک محاسبه هفتاد درصد قرار دهد؟!!!!

در نهایت استدعا داریم با توجه به اینکه در قانون مجلس ذکر شده است که باید هفتاد درصد نمره آخرین فرد "قبولی" آزاد را در هر رشته-محل کسب کنند نه آخرین فرد جایدهی شده اولیه (قبولی فرضی!)؛ خواهشمندیم که قبل از اعلام نتایج، از اعمال سلیقه سنجش پزشکی در محاسبه حد نصاب ممانعت کنید و دستورات لازم و قاطعانه جهت اجرای درست و صحیح قانون را به سنجش ابلاغ فرمایید.
از بذل توجه شما متشکریم

[signature]

۸۴ signatures

با دوستانتان در میان بگذارید

   

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7