نامه پزشکان به دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر زالی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

پزشکان و پرستاران این سرزمین همواره شریک درد و رنج هموطنان عزیزمان بوده و افتخار کاهش آلام بیماران و نجات جان دردمندان را داشته اند.

در این میان، سازمان نظام پزشکی به عنوان مسئول و متولی صنف و حرفه ی طبابت در کشور، وظایف خطیری به عهده دارد که دفاع از حیثیت و شأن این حرفه از اهم آنهاست.

 در سالها و ماههای اخیر هجمه های فراوانی در رسانه ها و در سطح جامعه به دلایل و بهانه های مختلف به این حرفه مقدس وارد شده است که شائبه برخی غرض ورزی ها را در اذهان تداعی می کند.

ما هیچ گاه مدعی نبوده ایم که کارمان بی عیب و نقص بوده است، چرا که انسانیم و تنها املای نانوشته، بی خطاست و در هر حرفه ای خطا و قصور محتمل است؛ ولی تمام همت ما و شما، کاهش این خطاها بوده و هست.

 آنچه ما را بر نوشتن این سطور واداشت اهانت ها و بی ادبی ها و دروغ هایی است که در ماههای اخیر بر بدنه خدوم جامعه پزشکی وارد آمده است.

نمونه اخیر آن، اتفاقی است که در بیمارستان خمینی شهر روی داد و خطای حرفه ای، مفروض که رخ داده باشد، در حد زخمی سطحی (یک سانتی متر) بوده است، که البته آن هم مشخص شد نیازی به درمان بیشتر نداشته است؛ اما این رخداد قبل از هرگونه تحقیق و اثبات جرمی، آنچنان بزرگ شد که تبدیل به موضوعی ملی شد! و شاعر و کاریکاتوریست و توده جامعه، گفتند و کشیدند و نوشتند، و بر آبرو و حیثیت و اعتبار شخص پزشک و جامعه ی پزشکی تاختند.

چگونه است که در این کشور آبروی همه ی متهمین ، نه فقط تا پایان تحقیق که تا ختم دادرسی و صدور حکم، مصون و محفوظ است ولی آبروی طبیب و جامعه پزشکی که به قصد درمان مردم حرکت کرده اند هیچ ارزشی ندارد؟!

ما جامعه پزشکی ضمن انتقاد جدی از عملکرد نظام پزشکی، به سبب عدم واکنش مناسب، خواستار پیگیری جدی آن نهاد مسئول تا احقاق حق و اعاده حیثیت همکار گرامی مان و جامعه پزشکی هستیم.

آیا واقعا بین اتفاق مذکور و قصور صورت گرفته(چنانچه رخ داده باشد)، با گزارشهای رسانه ها ، صدا و سیما و موضع گیری مسئولین وزارت بهداشت و قوه قضاییه تناسب عادلانه ای برقرار بود؟ متاسفانه داستان بیمارستان خمینی شهر ، مشتی است نمونه خروار ، از نامهربانی ها و بداخلاقی های مسئوولین ما و صدا و سیمای ما و رسانه های ما ، که شب و روز نسبت به جامعه پزشکی روا می رود.

جناب آقای دکتر!

ما پزشکان امضا کننده ی این نامه از شما بعنوان مدافع حقوق جامعه پزشکی خواهشمندیم:

۱) مستندات قانونی و قضایی که منجر به صدور حکم هیات بدوی نظام پزشکی شهرستان خمینی شهر – مبنی بر یکسال محرومیت از طبابت پزشک مورد اتهام – را استعلام و به اطلاع جامعه پزشکی برسانید. به نظر میرسد، تبعات اجتماعی و سیاسی جرم منجر به صدور چنین حکم سنگین و نامتناسبی شده است؛ حال آنکه ملاک صدور حکم توسط نظام پزشکی صرفا باید جنبه ی حرفه ای جرم و قصور پزشکی باشد.

۲) نسبت به رسانه ها و اشخاصی که ، به صورت نامتناسب با اتفاق افتاده ، به بزرگنمایی آن پرداختند و آن را دستاویزی جهت تخریب جامعه پزشکی قرار دادند، اقامه ی دعوا نموده و بدینوسیله نسبت به اعاده ی حیثیت جامعه پزشکی اقدام مثبتی انجام دهد.

امید آنکه پیگیری های جدی سازمان نظام پزشکی، مرهمی بر زخم های جامعه پزشکی شود.

ذکر این نکته ضروریست که صدای پزشکانی موضعی در مورد جزئیات مطروحه در این نامه ندارد و صرفا بستر حرکتی مدنی را در جامعه پزشکی فراهم کرده است.

 

نامه پزشکان به دکتر زالی ریاست سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر زالی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

پزشکان و پرستاران این سرزمین همواره شریک درد و رنج هموطنان عزیزمان بوده و افتخار کاهش آلام بیماران و نجات جان دردمندان را داشته اند.
در این میان، سازمان نظام پزشکی به عنوان مسئول و متولی صنف و حرفه ی طبابت در کشور، وظایف خطیری به عهده دارد که دفاع از حیثیت و شأن این حرفه از اهم آنهاست.
در سالها و ماههای اخیر هجمه های فراوانی در رسانه ها و در سطح جامعه به دلایل و بهانه های مختلف به این حرفه مقدس وارد شده است که شائبه برخی غرض ورزی ها را در اذهان تداعی می کند.
ما هیچ گاه مدعی نبوده ایم که کارمان بی عیب و نقص بوده است، چرا که انسانیم و تنها املای نانوشته، بی خطاست و در هر حرفه ای خطا و قصور محتمل است؛ ولی تمام همت ما و شما، کاهش این خطاها بوده و هست.
آنچه ما را بر نوشتن این سطور واداشت اهانت ها و بی ادبی ها و دروغ هایی است که در ماههای اخیر بر بدنه خدوم جامعه پزشکی وارد آمده است.

نمونه اخیر آن، اتفاقی است که در بیمارستان خمینی شهر روی داد و خطای حرفه ای، مفروض که رخ داده باشد، در حد زخمی سطحی (یک سانتی متر) بوده است، که البته آن هم مشخص شد نیازی به درمان بیشتر نداشته است؛ اما این رخداد قبل از هرگونه تحقیق و اثبات جرمی، آنچنان بزرگ شد که تبدیل به موضوعی ملی شد! و شاعر و کاریکاتوریست و توده جامعه، گفتند و کشیدند و نوشتند، و بر آبرو و حیثیت و اعتبار شخص پزشک و جامعه ی پزشکی تاختند.
چگونه است که در این کشور آبروی همه ی متهمین ، نه فقط تا پایان تحقیق که تا ختم دادرسی و صدور حکم، مصون و محفوظ است ولی آبروی طبیب و جامعه پزشکی که به قصد درمان مردم حرکت کرده اند هیچ ارزشی ندارد؟!
ما جامعه پزشکی ضمن انتقاد جدی از عملکرد نظام پزشکی، به سبب عدم واکنش مناسب، خواستار پیگیری جدی آن نهاد مسئول تا احقاق حق و اعاده حیثیت همکار گرامی مان و جامعه پزشکی هستیم.
آیا واقعا بین اتفاق مذکور و قصور صورت گرفته(چنانچه رخ داده باشد)، با گزارشهای رسانه ها ، صدا و سیما و موضع گیری مسئولین وزارت بهداشت و قوه قضاییه تناسب عادلانه ای برقرار بود؟ متاسفانه داستان بیمارستان خمینی شهر ، مشتی است نمونه خروار ، از نامهربانی ها و بداخلاقی های مسئوولین ما و صدا و سیمای ما و رسانه های ما ، که شب و روز نسبت به جامعه پزشکی روا می رود.

جناب آقای دکتر!
ما پزشکان امضا کننده ی این نامه از شما بعنوان مدافع حقوق جامعه پزشکی خواهشمندیم:

۱) مستندات قانونی و قضایی که منجر به صدور حکم هیات بدوی نظام پزشکی شهرستان خمینی شهر - مبنی بر یکسال محرومیت از طبابت پزشک مورد اتهام - را استعلام و به اطلاع جامعه پزشکی برسانید. به نظر میرسد، تبعات اجتماعی و سیاسی جرم منجر به صدور چنین حکم سنگین و نامتناسبی شده است؛ حال آنکه ملاک صدور حکم توسط نظام پزشکی صرفا باید جنبه ی حرفه ای جرم و قصور پزشکی باشد.

۲) نسبت به رسانه ها و اشخاصی که ، به صورت نامتناسب با اتفاق افتاده ، به بزرگنمایی آن پرداختند و آن را دستاویزی جهت تخریب جامعه پزشکی قرار دادند، اقامه ی دعوا نموده و بدینوسیله نسبت به اعاده ی حیثیت جامعه پزشکی اقدام مثبتی انجام دهد.

امید آنکه پیگیری های جدی سازمان نظام پزشکی، مرهمی بر زخم های جامعه پزشکی شود.

[signature]

۱,۱۲۴ signatures

با دوستانتان در میان بگذارید

   

پاسخ بدهید

6 نظر برای مطلب "نامه پزشکان به دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
asad
Guest

به نظر من نظام پزشکی به قدری در مورد مسایل صنفی منفعل بوده که دیگر اعتباری جز صدور شماره نظام و امتیاز بازآموزی هیچ نقشی در بهبود وضعیت پزشکان نداشته است

میترا میرمحمدی
Guest

ما پزشکان بالاخره باید به این نتیجه رسیده باشیم که برای بدست آوردن نتیجه مطلوب از امکانات قانونی برای پیشبرد فعالیت هایمان استفاده کنیم. سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت بنا به وظایف تعریف شده در قانون نمی توانند جای انجمن های صنفی پزشکان را بگیرند و نباید چنین انتظاری از آنان داشت. برای حل مشکلات صنفی ، انجمن های صنفی خود را دریابیم که بزرگترین وظیفه اساسنامه ای آن دفاع از شان و حیثیت پزشکان و در این راستا پیگیری حقوق پزشکان در شکایاتی است که از آنان می شود.- دکتر میترا میرمحمدی

میترا میرمحمدی
Guest

من نیم ساعت پیش نظرم را در این قسمت قرار دادم که بلافاصله پس از چند دقیقه برداشته شد .آیا سیاست کلی شما این است که نظرات خارج از نظر خود را سانسور کنید یا این که این رویداد اتفاقی است؟!

محمد
Guest

با سلام. من هم موافقم که واقعا سازمان نظام پزشکی بسیار منفعل و بی اعتبار عمل کرده تو این زمینه باید دنبال صنف قوبی پزشکان باشبم

هادی
Guest

واقعا من از وقتی این اتفاقات افتاده و با توجه به اینکه۱۶ سال است در مناطق محروم با کمترین درامد کار می کنم دارم انگیزمو برا ی خدمت به مردم از دست می دم

wpDiscuz
Powered by Themes24x7