یادداشت

طرح جدیدی علم نکنید!

نظرات نویسندگان مهمان لزوما بازتاب دهنده نگاه صدای پزشکان نیست

پیام پر اغراق همکار محترم وزیر محترم باعث درد و رنجش خاطر زخم دیده تمام همکاران جوان خواهدشد.
آقای وزیر فعلی باید بدونند که کارهای خاصی انجام دادند که مثال انداختن سنگ ریزه در چاه بود و بارها مجبور شدن به خاطر این سنگ پراکنی خودشون هم به داخل چاه بروند ولی عایدی جز خفه کردن آن چند عاقل به چاه دویده هم نداشت.
در یک دید کلی از بابت طرح تحول باید بگم که طرح های زیادی در وزارت بهداشت با وزیران مختلف آمدند و رفتند و متاسفانه این سنت به آقای قاضی زاده هم رسید ولی در ابعاد بسیار گسترده و با اهداف بسیار سطحی. در کلیت این طرح باید گفت طرح تحول نکته پیشرفته تری از سیستم های جامع در کشورهایی که نظام شبه سوسیالیستی برای بهداشت و درمان در نظر گرفته اند نداشته و از لحاظ کیفی و کمی حتی گرته برداری و کپی کاری هم محسوب نمیشود بلکه حداقل کاری است که یک کشور با این قانون اساسی باید انجام دهد. اما چه چیزهایی طرح تحول قاضی زاده رو با طرح تحول واقعی و حتی طرح تحول روی کاغذ متفاوت کرده؟ خلاصه و ساده باید گفت: وارونگی! و این وارونگی در اجرا حاصلی جز واژگونی نداشته است. طرحی که برمبنای خدمات بهداشتی و پیشگیری رایگان و درمان ارزان با بیمه همگانی استوار است و امید داشته با غربالگری رایگان تعدد درمان و عوارض را کاهش دهد جهت تبلیغ و خودنمایی بیشتر به درمان رایگان و تولید عوارض پرداخته و فرهنگ غلط درمان محوری مطبی را به فرهنگ منحط درمان محوری بستری سوق داده؛ امروز مانند یک بیمار پیر با سوتغذیه و بی مکان به معده اش سرطان هم زده و در حال احتضار فقط ناله میکند که من درمان رایگان میخواهم و من کاردان و ماما و پزشک برده و متخصص کارگر و فوق تخصص رایگان و جراح رایگان میخواهم.
خلاصه اینکه اگر میبینید تیم ریاست جمهوری ایشان را میخواهند ولی ایشان وزارت خانه را نمیخواهد به دلیل عفونت درونی طرح تحول و ظاهر آراسته رسانه پسند آقای وزیر دلیل بیشتری ندارد.
در حاشیه برخوردهای چاله میدانی با همکاران و دیگر سطوح که بارها گریبانگیر ایشان شده مزید علت است.
نمونه آخر:برای خواباندن اعتراض به آینده شغلی و لجن مال شدن تشخیص کلینیکال پاتولوژی باید رزیدنتها را سربرید.
آقا/خانم وزیر آینده اما
با شما هستم!
لطفا!
به قول خودمانی و از سر ناچاری:ناموسا!
طرح جدیدی علم نکنید!
تنها فریضه وزیر آینده اصلاح طرح کنونی با هدف
اصلاح فرهنگ بهداشتی مردم
اصلاح فرهنگ مدیریتی بیمارستانها و شبکه های بهداشت و درمان با تحول انسان گرایانه
تسهیل تشکیل تشکل های صنفی واقعی
و خلاصه ماست مالی لکه های ننگ و پرکردن سوراخ های دیوار طرح تحول فعلی است.
به امید اینکه در پایان چهارسال آینده بتوان با رفرم کردن این طرح به پیشرفتی رسید.

مجاز و ایجاز این یادداشت را با خاطره ها و دانسته ها میتوان پرکرد و فهمید.
به امید توفیق شما

درباره نویسنده

محسن محبی

دکتر محسن محبی
رزیدنت اطفال

Subscribe
مرا مطلع کن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
Powered by Themes24x7