تریبون

بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پیرامون انتخابات هیأت های مدیره های نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی به عنوان یک نهاد صنفی دیرپای برآمده از یکی از مهم ترین گروه های مرجع در جامعه ایران، در ماه های اخیر در متنِ یک واقعه مهمِّ مدنی قرار گرفته است. در این دوره از انتخابات که با تدبیر مناسب مسئولین امر، امکان کاندیداتوری بسیاری از افراد شایسته فراهم گردید و زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیز با هدف افزایش میزان مشارکت جامعه پزشکی و در نتیجه تقویت این نهاد مدنی فراهم شده بود، صاحب نظران پیش بینی کرده بودند که یکی از پرشورترین انتخابات برآمده از یک نهاد صنفی رقم خواهد خورد؛ انتخاباتی که در آن اکثر گروه های مختلف جامعه پزشکی، امکان نمایندگی را داشته و فرصتی برابر برای انتخاب شدن داشتند.
پیش بینی برگزاری انتخابات الکترونیک با توجه به توزیع گسترده جامعه پزشکی در کشور یک امر شایسته و جسورانه بود که برای اتخاذ چنین تصمیمی از دست اندرکاران امر قدردانی نمود، اما در عین حال نحوه مدیریت مشکل پیش آمده در روند رأی گیری الکترونیکی، اعلامِ ناگهانی و دیرهنگامِ لغوِ آن و انحصارِ روش رأی گیری به صندوق های حضوری محدود (برای نمونه یک عدد در تهران) در زمانی که دسترسی به صندوق رأی برای بسیاری از افراد که به امید امکان رأی گیری الکترونیکی از حوزه های انتخابی از پیش اعلام شده خود دور بودند، و لذا از دست رفتن فرصت عادلانه برای انتخاب نمودن و انتخاب شدن، جای نقد و همچنین اعتراض دارد.
ما به عنوان دیده بانان جامعه مدنی و همچنین حوزه سلامت، نباید از این مهم غفلت کنیم که در مسیرِ توسعه، همواره دست های پنهانی وجود دارند که به چند دلیل مخالفِ مشارکتِ حداکثری و تقویت نهادهای برآمده از مردم هستند، شاید به این خاطر که مشارکتِ فراگیر در شکل گیری یک نهاد، قدرتِ اثرگذاری آن نهاد را بیشتر خواهد کرد، و همچنین پاسخ گوییِ بیشتر را از سوی سایرِ ارگانها به منتخبین برآمده از آن نهاد خواهد طلبید. رشد و تقویتِ یک نهادِ مدنی برآمده از فرایندهای توسعه یافته و غیرقابل خدشه و مشروعیت افزا، از سوی برخی طرفداران تمرکزِ قدرتِ حاکم و طرفدارانِ حفظ وضعیت موجود به احتمال زیاد تحمل نمی شود و این یکی از مهم ترین موضوعات نگرانی حالِ حاضر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران است.
یکی از مهم ترین اصول در برگزاری یک انتخابات عادلانه، پایبندی به وعده های مجریان در خصوص شکل و گستره اجرای آن اعم از محل صندوق ها یا مبادی اخذ رأی، و زمان رأی گیری است، چراکه افراد یک جامعه رأی دهنده، در روزهای منتهی به برگزاری یک انتخابات، برنامه خود را بر اساس وعده های اعلام شده در روزهای قبل و یا لاقل “صبحِ روزِ برگزاری انتخابات” از سوی مجریان تنظیم می کنند. از قرارِ معلوم از همان ساعات ابتدایی روز برگزاری انتخابات، کارشناسان مربوطه متوجّه عدمِ امکانِ رفعِ مشکل پیش آمده در سامانه رأی گیری الکترونیکی شده و این مهم را به مجریانِ برگزاری اعلام نموده اند. بر اساس شواهد موجود، ظاهراً این مشکل سامانه به ضعف در پاسخ گویی به حجم بالای مراجعه کنندگان به سایت نیز مربوط نمی شده است. ما معتقدیم که اخلاق حرفه ای به عنوان حداقلی ترین اصل و سپس پایبندی به روح قانون یک انتخابات سالم و عادلانه حکم می کرد که برای جلوگیری از تضییعِ حقِّ خیلِ زیادی از رأی دهندگان و همچنین کاندیداها، در سریع ترین زمانِ ممکن، یعنی در همان ساعاتِ اولیّه روز انتخابات، تصمیمی قاطع و شایسته از سوی مرجعِ تصمیم گیری در این خصوص اتّخاذ می شد و هزینه چنین ضعفی در سیستم، از سوی ایشان پرداخت می شد، تا اکنون و یک هفته بعد از برگزاری انتخابات و پس از اعلامِ نتایج و مشاهده ناخرسندی در میانِ آحادِ جامعه پزشکی، مجبور به پرداخت هزینه ای به مراتب بیشتر و سنگین تر نباشیم. بروز اشکالاتِ فنی در مسیر برگزاریِ یک انتخابات الکترونیکی قابل پیش بینی هست، اما در عین حال پیش بینی تدابیری کارآمد برای جلوگیری از تضییع حقِّ رأی دهندگان هم امری بدیهی بود و عدم این تدبیر برای ما جای سؤال و ابهام دارد. توانایی تصمیم گیری قاطع و خلّاقانه و مدبّرانه از سوی مرجعِ برگزاری انتخابات نیز یکی از ابتدایی ترین انتظارات بود که دقیقاً برای جلوگیری از همین فضای منفی پیش آمده اخیر است.

با توجه به مواردِ پیش گفت، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خود را در برابر آزمونی بزرگ می بیند؛ آزمونی که در آن باید همزمان با تکیه بر آرمان ها و اعتقاداتِ دینی و سیاسی خویش، ضمنِ اتخاذِّ موضعی مبتنی بر اصول، به مضرّات و منافعِ اتخّاذ چنین موضعی برای آحادِ جامعه پزشکی و همچنین جامعه ایرانی نیز اندیشیده شود.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران ضمن قدردانی از زحماتِ مجریانِ برگزاری انتخابات هیأت های مدیره نظام پزشکی و ضمن تبریک به منتخبینی که به حق توانسته اند اعتمادِ آن بخشی از رأی دهندگان را که موفّق به رأی دادن شدند را کسب نمایند، اعلام می نماید که این انتخابات را دارای اشکالاتی میدانیم که با وجود آنکه ممکن است عدم وجودِ آنها، تأثیر مستقیمی بر نتایجِ انتخابات نداشته باشند، اما بی شک از مصادیقِ بارزِ نقض عادلانه بودن انتخابات هستند لذا از مراجع برگزار کننده و نظارتی درخواست برگزاری مجدد این انتخابات را نموده و در عین حال خود را موظف به پذیرش نظر مراجع قانونی میدانیم.

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7