یادداشت

فرسودگی روانی در حدود نیمی از پزشکان

فرسودگی روانی (burnout)در حال تبدیل شدن به یک پدیده فراگیر در میان پزشکان است. این قسمت از گزارش سالیانه سبک زندگی پزشکان medscape به پاسخهای پزشکان به سوالاتی در مورد پایش فرسودگی روانی و افسردگی می پردازد. بیش از ۱۵ هزار پزشک از ۲۹ تخصص به سوالات پاسخ دادند.

IMG_8319

در میان پزشکان پاسخ دهنده ۴۲٪ فرسودگی روانی را گزارش کردند و ۱۵٪ پزشکان افسردگی کلینیکی(٣٪) یا اشکالی از افسردگی .به صورت خـلق پایین(۱۲٪) را اظهار داشتند با توجه به گزارش موسسه ملی سلامت روان ۶.٧٪ بزرگسالان آمریکایی حداقل از یک حمله عمده افسردگی در یک سال اخیر رنج  میبرند.

IMG_8320

بالاترین میزان فرسودگی روانی در میان پزشکان مراقبت های ویژه و نورولوژیست ها (۴٨٪)، پزشکان خانواده(۴٧٪)، پزشکان متخصص زنان و متخصصین داخلی(٪۴۶)، متخصصین طب اورژانس و رادیولوژی(٪۴۵) بوده است. کمترین میزان فرسودگی روانی نیز در میان جراحان پلاستیک(۲٣٪)، متخصصین پوست و پاتولوژی(٣۲٪)، چشم پزشکان و تمامی متخصصینی که احتمال کار کردن در شرایط اورژانسی برای آنها کمتر است دیده شده است.

IMG_8321

درصد از تمامی پزشکان پایش شده اظهار داشتند که همزمان دچار فرسودگی روانی و افسردگی هستند. بیشترین میزان در میان ۱۴ پزشکانی که از هر دو مشکل به صورت همزمان رنج می برند پزشکان متخصص زنان(۲٠٪)، پزشکان بهداشت عمومی(۱٨٪)، .اورولوژیستها و نورولوژیستها(۱٧٪) می باشند.

IMG_8322

در گزارش امسال نیز مانند سالهای قبل پزشکان زن درصد با تری از فرسودگی روانی را نسبت به همکاران مرد خود گزارش کردند. (۴٨٪ در برابر ٣٨٪)

IMG_8323

میزان فرسودگی روانی به صورت معنی داری با افزایش سن افزایش می یابد به طوری که این عدد از ٣۵٪ در جوان ترین گروه .پزشکان تا ۵٠٪ در پزشکان بین ۴۵ تا ۵۴ سال افزایش مییابد اما این عدد در پزشکان ۵۵ تا ۶۹ ساله به ۴۱٪ افت پیدا می کند.

IMG_8324

در این مطالعه از پزشکان خواسته شد عوامل موثر بر افسردگی خود را از ۱ تا ٧ نمره دهی کنند که در این پایش شغل با ۶/۵ .مهمترین فاکتور بود، در جایگاه بعدی نیز شرایط اقتصادی با ۹/٣ قرار گرفت.

IMG_8325

در میان پزشکانی که افسردگی را گزارش کرده بودند ۴٠ درصد معتقدند که این مشکل هیچ تاثیری در کار آنها نداشته است با این حال یک سوم پزشکان گزارش کردند که بر اثر افسردگی زود از دست بیماران عصبی شده و کمتر با بیماران ارتباط برقرار میکنند. ۱۴ درصد اقرار کرده اند که افسردگی آنها باعث بروز خطاهایی شده که در حالت عادی آنها را انجام نمیدادند ۵ درصد نیز گفتند .این خطا ها باعث آسیب زدن به بیماران شده است.

IMG_8326

بیش از نیمی از پزشکان(٪۵۶) وظایف بروکراتیک را عامل فرسودگی روانی خود معرفی کردند همچنین ٣۹ درصد از پزشکان .ساعات بیش از حد کاری و تنها ۱۶ درصد از آنها قوانین حکومتی را عامل فرسودگی روانى خود دانسته اند.

IMG_8327

حدود یک سوم پزشکان(٪٣۵) درآمد بیشتر برای غلبه بر مشک ت اقتصادی را راه حل کاهش فرسودگی روانی خود دانستهاند در .همین حدود نیز(٣۱٪) زمان و برنامه کاری قابل مدیریتتر را راهکار کاهش فرسودگی روانی اعلام کرده اند.

در پاسخ به این سوال که چگونه با فرسودگی روانی خود کنار می آیند نیمی از پزشکان ورزش و ۴۶ درصد نیز صحبت با خانواده و دوستان نزدیک را گزارش کردهاند. تعداد بسیار کمی نیز نیکوتین(٣٪)، داروهای تجویز شده(۲٪) و ماریجوانا (۱٪) را اعلام کرده اند.

IMG_8328

در این مطالعه از پزشکانی که فرسودگی روانی را گزارش نکرده بودند سوال شد چگونه با استرس ناشی از کار خود کنار می آیند. بیشتر آنها حفظ نگرش مثبت نسبت به کار خود، تلاش جهت کنترل انتظارات و ایجاد تعادل میان زندگی کاری و زندگی خانوادگی را اعلام کردند. با این حال بعضی از آنها نیز فقط خوش شانس بوده و ساعات کاری قابل انعطاف، کار نیمه وقت، حمایت از طرف .همکاران و محیط کار خوب را ذکر کرده اند.

Medscape National Physician Burnout & Depression Report 2018, Carol Peckham, January 17, 2018

درباره نویسنده

برزو صادقی

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7