آموزشی

ظرفیت پذیرش دستیاری فوق تخصصی اعلام‌ شد/ مهلت ثبت‌نام تا ۶ دی

ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی در سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال ۱۳۹۷ اعلام شد. داوطلبان تا ۶ دی ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش صدای پزشکان و به نقل از خبرگزاری مهر، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، بابل، بقیه الله اعظم، تبریز، تهران، زنجان، شهیدبهشتی، شیراز، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مشهد، یزد و همدان در ۲۵ رشته دستیار فوق تخصصی می پذیرند.

این رشته ها شامل غدد درون ریز و متابولیسم، روماتولوژی، گوارش و کبد بالغین، ریه، نفرولوژی، خون و سرطان بالغین، بیماری های عفونی و گرمسیری، بیماری های قلب و عروق، مراقبت های ویژه پزشکی، قلب کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، خون و سرطان کودکان، کلیه کودکان، گوارش کودکان، عفونی کودکان، غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان، مغز و اعصاب کودکان، روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی، روانپزشک کودک و نوجوان، جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی، جراحی توراکس، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق است.

جراحی توراکس در دانشگاه ایران، روماتولوژی در دانشگاه بقیه الله اعظم و طب نوزادی و پیرامون تولد در دانشگاه یزد در صورت تأیید معاونت ارزشیابی پذیرش دستیار خواهد داشت.

زمان برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی

سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی در بهمن ماه ۹۷ برگزار می شود. آزمون کتبی در پنجشنبه ۱۱ بهمن و آزمون شفاهی نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن به صورت متمرکز در شهر تهران برگزار خواهد شد.

در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد.

انجام مراحل ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرش و شروع به دوره متقاضیان پذیرش در این آزمون مطابق با آئین نامه آموزش دوره های فوق تخصصی و مفاد راهنمای ثبت نام خواهد بود.

شرایط عمومی:

۱: تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی: تبصره: اعضای هیئت علمی رسمی (قطعی یا آزمایشی) برای تحصیل در دوره های فوقتخصصی نیاز به گزینش عمومی

مجدد ندارند.

۲: داشتن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاهها یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت

۳: پزشکان مشمول خدمت ضریب K که تعهدات خود را حداکثر تا تاریخ ۲۵ شهریور ۹۸ به اتمام می رسانند.

۴: داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان

۵ : شرکت و قبولی در آزمون پذیرش دستیار

۶: نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای برحسب رشته

۷: عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصی پزشکی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و Ph.D (به جز مشمولین آیین نامه پزشک پژوهشگر)

شرایط اختصاصی:

۱: مشمولین استفاده از آیین نامه پزشک پژوهشگر:

افرادی که متقاضی ورود به برنامه پزشک پژوهشگر هستند با رعایت کلیه مندرجات راهنمای ثبت نام و آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر در صورتی که واجد شرایط هستند باید هنگام ثبت نام در آزمون فوق تخصصی گزینه پزشک پژوهشگر را انتخاب کنند.

افرادی که حداقل ۹۰ درصد نمره رشته- محل انتخابی را در آزمون فوق تخصصی کسب کنند و واجد شرایط آیین نامه و متقاضی ورود به برنامه پزشک پژوهشگر باشند می توانند از طریق فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر نسبت به تکمیل مدارک و شرکت در مصاحبه ساختارمند اقدام کنند.

فهرست مراکز میزبان مورد تایید و ظرفیت آنها از طریق فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر در سایت مربوطه اعلام شده است.

۲: مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضای هیئت علمی:

بنا به مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در این دوره از آزمون ورودی رشته های فوق تخصصی، ۵۰ درصد ظرفیت هر رشته– محل به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ارتش و شاهد اختصاص خواهد داشت. تبصره های این بند در دفترچه راهنما منتشر شده است.

۳: مشمولین استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

پذیرش با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و نیز مندرجات راهنمای ثبت نام در ظرفیتی حداکثر به میزان ۳۰ درصد ظرفیت در هر رشته- محل به شرح اعلام شده انجام خواهد شد.

الف: نحوه پذیرش به این گونه است که ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد:

۱: همسر و فرزندانِ شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، به شرط کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب علمی در رشته- محل انتخابی

۲: فرد رزمنده به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد حد نصاب علمی در رشته- محل انتخابی

ب: ۵ درصد از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد (به شرط کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب علمی در رشته- محل انتخابی):

۱: جانباز کمتر از ۲۵ درصد – فرزند و همسر جانباز کمتر از ۲۵ درصد

۲: همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

توجه: ممکن است فردی حائز رتبه ۱ در سهمیه رزمندگان و ایثارگران باشد ولی بدلیل عدم کسب حدنصاب لازم با سهمیه فوق الذکر پذیرفته نشود.

در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد بند الف بالا تکمیل نشود و ۵ درصد سهمیه بند ب پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد ظرفیت خالی باقی مانده به متقاضیان واجد شرایط سهمیه ۵ درصد بند ب بالا اختصاص خواهد یافت.

در صورت عدم تکمیل ظرفیت های ۲۵ درصد و ۵ درصد رزمندگان و ایثارگران توسط متقاضیان واجد شرایط طبق قانون ظرفیت تخصیصی این سهمیه به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می یابد. تکمیل ظرفیت فوق الذکر نیز به متقاضیان پذیرش به صورت آزاد اختصاص می یابد.

در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران در رشته- محل انتخابی موفق به کسب نمره قبولی بصورت آزاد شود، جزء ظرفیت پذیرش بصورت آزاد محسوب خواهد شد.

از پذیرفته شدگان با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد تعهد محضری اخذ خواهد شد.

۴: مشمولین شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاهها با اولویت مناطق محروم:

کلیه داوطلبانی که بطور کامل دارای شرایط یکی از بندهای چهارگانه زیر باشند مجاز به استفاده از مزایای مرتبط با این شیوه نامه شناخته می شوند:

۱: متولد استان مورد تقاضا

۲: گذراندن دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیلات قبلی در استان مورد تقاضا اعم از متوالی یا متناوب.

۳: محل تولد یکی از والدین و یا همسر و پنج سال اقامت اخیر در استان مورد نظر.

۴: داوطلب در استخدام پیمانی، رسمی – آزمایشی و یا رسمی – قطعی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ساز

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

Powered by Themes24x7