سرمقاله

گفتار درمانی بس است، خواهشا عمل کنید!

دکتر نمکی سه روز پیش گفت: از مردم شریف گله دارم. حرفهای ما را گوش نمی دهند و از خطوط قرمز تعیین شده ی ما عبور کردند. در ادامه و بعد از گذشتن دو هفته از بحران گفتند برای کسانی که بیماریشان را پنهان کنند برخورد قانونی تدوین شده است اما تا به امروز هیچ جزئیاتی از این برخوردها بیرون نیامده است. دکتر نمکی اضافه کردند که دلیل تعطیل شدن قطره ای مدارس، اجازه ندادن به خانواده ها برای شروع مسافرت های بین شهری است.

در تمام این مصاحبه ها دکتر نمکی با خواهش، تمنا و التماس از مردم می خواهد که بیرون نروند، مسافرت نکنند و بیماری خودشان را پنهان نکنند. اما آیا وظیفه ی حاکمیت خواهش کردن است؟ آیا تفاوتی بین روشنفکر و دیگر گروههای مرجع، با حاکمیت در شیوه ی برخورد با این مسائل نباید وجود نداشته باشد؟ به نظر می رسد سیستم اداره کننده ی کشور دچار یک کژفهمی بزرگ شده است. در بسیاری موقعیت ها با نصایح و نقدهای روشنفکران برخورد قاطع و قانونی می کند، در حالیکه این نقدها مهمترین نیروی پیش برنده ی اصلاح است. اما در یک اشتباه استراتژیک، در مقولات اساسی و اجرایی مانند آموزش، سلامت و کنترل بحران، بیرون نشسته است و اختیار رفتن به سر کار یا مسافرت را به افراد جامعه داده است. وظیفه ی حاکمیت اجرا و قاطعیت در اجرا است. افراد جامعه در یک قرارداد اجتماعی بخشی از اختیارات خود را به حکومت می دهند تا در مواقع بحران هایی مانند کرونا به نمایندگی از آنها فکر، و قاطعانه اجرا کند‌. در هیچ جامعه ای نمی توان انتظار داشت که همه ی مردم فقط با گوش دادن به تلویزیون همه ی اصول بهداشتی را اجرا کنند. حتما نیاز به اقتدار اجرایی و حتی نظامی است. در حال حاضر همین کژفهمی بزرگ، کرونا را تا مرز یک بحران غیر قابل کنترل پیش برده است.

در تازه ترین اظهار نظر مشاور وزیر بهداشت از مهران مدیری به علت جمع کردن ۴۰۰ نفر در ضبط برنامه دور همی انتقاد کرده است‌. جناب مشاور اما باید به وزیر بهداشت یادآوری کند که با توییتر و نصیحت نمی توان کرونا رو کنترل کرد و ایشان‌ مقصر اجازه داشتن امثال مهران مدیری برای جمع کردن این افراد است. در موقعیت کنونی، برای کنترل بیماری و جلوگیری از فروپاشی نظام درمانی در مواجهه با خیل عظیم بیماران، حضور قاطعانه و حتی نظامی حاکمیت در خیابان ها و ورودی شهرها حداقل در شهرهای به شدت درگیر، امری کاملا حیاتی به نظر می رسد. قرنطینه ی خانگی باید با قاطعیت اجرا شود. تصمیمات باید به صورت واحد گرفته شود و قاطعانه اجرا شود. گفتار درمانی بس است، خواهشا عمل کنید تا دیرتر از این نشده است!

درباره نویسنده

احسان قدیمی

فارغ التحصیل رشته پزشکی و گواهینامه عالی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
ورودی 95 رشته ی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Subscribe
مرا مطلع کن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
Powered by Themes24x7