دانش آموختگان

تشکیل کمیته براى پیشگیرى از خطاهاى پزشکى در بیمارستانها

قائم مقام وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از تشکیل کمیته پیشگیری از خطاهای پزشکی در بیمارستان ها به دستور وزیر بهداشت خبر داد.

به گزارش صداى پزشکان به نقل از ایرنا، ایرج حریرچی گفت: با توجه به گزارش مواردی از خطاهای پزشکی در بیمارستان های کشور، وزیر بهداشت کمیته ای را متشکل از افراد با تجربه از معاونت های مختلف وزارت بهداشت برای پیشگیری از خطاهای پزشکی تشکیل داد.

او گفت: خطاهای پزشکی در تمام دنیا وجود دارد اما در کشور ما حتی یک مورد آن موجب نگرانی است و لازم است با اقدامات کارشناسی شده، جلوی بروز و افزایش این خطاها که موجب مرگ یا آسیب جدی به بیماران می شود، گرفته شود.

حریرچی گفت: با تصمیم کمیته ویژه وزیر بهداشت قرار شد برای پیشگیری از بروز خطای پزشکی، اقدمات متعددی از جمله اصلاحات ساختاری و اصلاحات لازم از نظر نیروی انسانی و نیز ثبت تمام خطاها و گزارش دهی سیستمی آنها در سال ۹۵ انجام شود.

او در پاسخ به پرسشی درباره میزان تخلفات و خطاهای پزشکی در ایران گفت: چون در گذشته سیستم ثبت تخلفات و خطاهای پزشکی وجود نداشته یا کامل نبوده است، آ مار دقیقی از میزان خطاهای پزشکی در کشور نداریم.

خطاهای پزشکی انواع مختلفی دارد از تشحیص اشتباه بیماری گرفته تا تجویز یا تحویل داروی اشتباه برای بیمار مانند استفاده از گازهای خطرناک به جای گاز اکسیژن که مواردی از آن سال گذشته در کشورمان نیز گزارش شد.

خطاهای پزشکی به علل مختلف از جمله اشتباه پزشک یا کادر پزشکی، خستگی و خطای ناشی از حجم کاری زیاد، اشکالات ساختاری مراکز درمانی، یا ضعف در گرفتن شرح حال بیمار رخ می دهد و تقریبا در تمام کشورهای دنیا و از جمله کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد و سالانه هزاران نفر در این کشورها به علت اشتباه، خطا و قصور کادر پزشکی حتی جان خود را از دست می دهند.

یکی از روش های کنترل این خطاها، ثبت خطاهای پزشکی و آگاهی از خطاهایی است که تکرار بیشتری دارند تا بتوان با دقت و تمرکز بر آنها و اصلاحات لازم از نظر ساختاری، نیروی انسانی یا تجهیزات پزشکی از میزان آنها کاست، در کشور ما به علت ضعف سیستم آمارگیری و ثبت گزارش ها در گذشته امکان ثبت و گزارش دقیق از این خطاها وجود نداشت و قرار است در برنامه جدید وزارت بهداشت با ثبت دقیق این خطاها و به دست آوردن آمار دقیق تر از میزان این خطاها کاست.

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

Powered by Themes24x7