آموزشی دانشجویان

نسبت استاد به دانشجو در علوم پزشکی ۱ به ۱۱ است

گزارش دکتر حمید اکبری، قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنگره آموزش عالی ایران می‌تواند آیینه‌ای برای وضعیت علوم پزشکی کشور باشد. گزارش کاملی که کمیت دانشجویان، استادان و شاخص‌های مختلف حوزه علوم پزشکی را نشان می‌دهد.

به گزارش صدای پزشکان به نقل از خبرگزاری آنا، اکبری هم‌چنین در این گزارش برنامه‌های کیفیت‌بخشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دستاوردهای بسته تحول و نوآوری این معاونت را که از سال گذشته در حال اجرا است تشریح کرد.

حمید اکبری، قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «در کشور ما در سال ۱۳۶۴ به منظور همسویی و بهره‌برداری از نظام آموزشی برای ارتقای بهداشت و درمان کشور دانشکده‌های گروه پزشکی در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. این اقدام در واقع پاسخی به چالش‌های کمی و کیفی موجود در منابع انسانی بخش سلامت کشور بود و از آن پس برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه آموزش علوم پزشکی بر پایه تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه بوده و سعی شده هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی به این امر توجه شود.»

او به دستاوردهای آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: «روند ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی سلامت در سه دهه گذشته در کشور به نحوی بوده که هم‌اکنون در همه استان‌های کشور حداقل یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد.»

سال ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۴
تعداد دانشگاه و دانشکده ۱۵ ۲۶ ۳۴ ۶۵

او گفت: «در سال ۸۵، تعداد ۴۰ رشته در مقطع کارشناسی‌ارشد و ۲۴‌رشته در مقطع دکتری تخصصی وجود داشت اما طبق آخرین آمار سال ۹۴ این تعداد به ترتیب به ۹۱ و ۷۹ رشته افزایش پیدا کرده است. همچنین از لحاظ تعداد رشته‌های آموزشی تخصصی و فوق‌تخصصی در حال حاضر، ۲۷ رشته در مقطع تخصص، ۲۵ رشته در مقطع فوق‌تخصص و تعداد ۶۴ رشته در مقطع فلوشیپ داریم. همچنین ظرفیت پذیرش در این مقاطع به ترتیب ۳۲۶۷، ۳۷۳ و ۲۹۷ نفر است.»

اکبری به تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل اشاره کرد و افزود: «در سال ۹۴، تعداد ۱۸۹۹۶۷ دانشجوی شاغل داشته‌ایم که به لحاظ تفکیک هر یک مقاطع تحصیلی به شرح زیر است.»

وضعیت کمی حوزه علوم پزشکی کشور در جدول‌ها آمده است.

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در سال ۱۳۹۴به تفکیک مقطع

مقطع تعداد دانشجو
کاردانی ۳۱۹۳
کارشناسی پیوسته ۶۹۸۶۷
کارشناسی ناپیوسته ۱۳۴۹۸
کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ۱۹۹۱۷
دکتری عمومی ۵۸۶۲۳
MBA ۲۰
MPH ۲۰۰۶
دکترای تخصصی ۶۰۵۵
دکترای تخصصی پژوهشی ۷۷۹
دستیاری تخصصی پزشکی بالینی ۱۲۹۵۵
دستیاری تخصصی دندانپزشکی و داروسازی ۱۳۱۶
فلوشیپ/تکمیلی تخصصی ۷۴۷
فوق تخصص بالینی ۹۹۱
جمع ۱۸۹۹۶۷

قائم‌مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: «تعداد دانش‌آموختگان در سال ۸۵، ۲۳۰۹۸ نفر بودند و این تعداد تا آخر سال ۹۴ به حدود ۳۰۰۰۰ دانش‌آموخته افزایش یافته است. همچنین در حال حاضر ۱۶۸۶۳ عضو هیئت علمی در وزات بهداشت وجود دارند. نسبت استاد به دانشجو در این وزارت ۱ به ۱۱ است و در مقایسه با وزارت علوم که از نسبت ۱ به ۲۷ برخوردار است، وضعیتی بهتری داریم.»

تعداد دانش آموختگان در سال ۱۳۹۴به تفکیک مقطع

مقطع دانش آموخته
کاردانی ۱۳۲۲
کارشناسی پیوسته ۱۳۶۱۰
کارشناسی ناپیوسته ۴۳۲۱
کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ۲۳۰۲
دکتری عمومی ۴۴۲۲
MBA ۱
MPH ۹۲
دکتری تخصصی (PhD) ۵۷۷
دکتری تخصی پژوهشی ۲۵
دستیاری تخصصی پزشکی بالینی بیش از ۳۰۰۰ نفر
دستیاری تخصصی دندانپزشکی و داروسازی
فلوشیپ/تکمیلی تخصصی
فوق تخصص بالینی

تعداد اعضای هیئت علمی

سال ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۴
تعداد اعضای هیئت علمی ۲۷۶۱ ۸۳۱۶ ۱۰۰۰۰ ۱۶۸۶۳

وضعیت جذب هیأت علمی در سال ۱۳۹۴

تعداد کل هیات علمی ۱۶۸۶۳
تعداد هیات علمی تعهد خدمت/ سرباز معلم ۳۰۶
تعداد کل هیات علمی(پیمانی و رسمی) به تفکیک مرتبه علمی استاد ۱۳۰۴
دانشیار ۳۱۸۳
استادیار ۹۲۵۵
مربی ۳۱۲۱
تعداد هیات علمی پیمانی ۴۱۷۲
تعداد هیات علمی غیربالینی ۵۵۵۶
تعداد هیات علمی بالینی ۱۱۳۰۷

اکبری گفت: «برنامه‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی تا پایان سال ۹۴ در قالب ۱۳۴۷۰ برنامه تدوین شده است، در حالی که در سال ۱۳۷۰ ما فقط ۹۶ برنامه داشتیم. همچنین تا سال ۱۳۸۵ هجده قطب علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایجاد شده بود. اما تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۵۰ قطب علمی رسیده است. از لحاظ تعداد انجمن‌های علمی گروه پزشکی نیز تا پایان سال ۹۴، ۱۸۰ انجمن فعالیت می‌کردند.»

او افزود: «نقشه راه حرکت در مسیر تحول و نور‌آوری در آموزش پزشکی، مبتنی بر اسناد بالادستی نظام تدوین شده است و مشتمل بر سیاست‌های دوازده گانه در راستای توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی کشور است. همچنین راهبردهای عملیاتی برای هر سیاست نیز تدوین شده و ملاک عملیات و اقدامات برای تحقق سیاست قرار گرفته است.»

اکبری به بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: «این بسته‌ها در قالب ترجمان برنامه‌ها و اسناد بالادستی در عرصه عمل همسو با سیاست‌های دوازده‌گانه برنامه جامع آموزش عالی سلامت و مشتمل بر ۱۱ بسته تحولی به علاوه یک برنامه پایش و ارزشیابی با نگاهی نوآورانه در زمینه آموزش پزشکی تدوین شده است. بسته آینده‌نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی، بسته حرکت به سوی دانشگاه‌های نسل سوم، بسته آموزش پاسخگو و عدالت‌محور، بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت‌گرای برنامه‌های آموزش عالی سلامت، بسته آمایش سرزمینی، ماموریت‌گرایی، ‌تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه‌ها، بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای، بسته بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی، بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی، بسته ارتقای نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی، بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان‌های آموزشی و بسته توسعه و ارتقای زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی یازده بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است که به همراه یک برنامه پایش و ارزیابی بسته‌ها سیاست‌های تدوین‌شده را دنبال می‌کنند.»

او گفت: «شناسایی ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای و بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در آموزش علوم پزشکی یکی از مهم‌ترین محورهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است که به طور جدی مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. دراین الگو گسترش آموزش عالی سلامت بر مبنای نیازها، اقتضائات و ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای صورت گرفته و تلاش می‌شود تا از همه توانمندی‌های موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه استفاده شود. از دیگر نقاط قوت این الگوی توسعه، مأموریت گرا نمودن دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به نهادهایی است که می‌توانند ماموریت‌های بزرگی را در سطح ملی به انجام برسانند. همچنین بهره‌مندی از ظرفیت بخش غیردولتی به فراخور ماموریت‌ها، از جمله مزایای این مدل توسعه آموزش علوم پزشکی است.»

او افزود: «همه این ماموریت‌ها براساس ملاک‌های ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق آمایشی، دانشگاه‌ها و مراکز؛ ظرفیت‌های آموزشی پژوهشی و منابع انسانی دانشگاه‌ها، مناطق آمایشی؛ شاخص‌های تولید علم در هر یک از مناطق آمایشی و دانشگاه‌ها، حضور استادان برجسته و صاحب‌نظر و شناخته‌شده در مناطق آمایشی و دانشگاه‌ها، اقتضائات بومی مناطق آمایشی و دانشگاه‌ها و وجود امکانات و تجهیزات در مناطق آمایشی و دانشگاه‌ها واسپاری شده است.»

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای حاصل از اجرای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: «توسعه و ارتقای راهنماهای بالینی از قبیل امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت درمان در زمینه ساماندهی راهنماهای بالینی، تشکیل کمیته راهبری و فنی راهنماهای بالینی و راه‌اندازی پایگاه انتشار راهنماهای بالینی؛ تدوین کتب مرجع علوم پزشکی از قبیل دندانپزشکی؛ راه‌اندازی تخصص پزشک خانواده، توسعه آموزش پرستاری، پاسخگویی به نیازهای نخبگان و استعدادهای درخشان و حمایت از این قشر، ارتقای توانمندی دانشجویان شاهد و ایثارگر، بازنگری کاریکولوم‌ها، توسعه اخلاق پزشکی (راه‌اندازی شورای عالی اخلاق پزشکی) و راه‌اندازی سامانه EducationIran بوده است. که تاکنون بیش از ۶۰۰ برنامه آموزشی از دانشگاه‌های مختلف کشور در این سامانه ارائه شده است.»

اکبری در پایان با اشاره به اعتباربخشی بین‌المللی گفت: «در این راستا قراردادهای لازم با سازمان‌های مربوطه برای آغاز اعتباربخشی منعقد شده و حدود ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی در کشور حایز شرایط اولیه برای ورود به فرآیند این اعتباربخشی هستند که مراحل اجرایی آن در حال پیاده‌سازی است. بنابراین حوزه معاونت آموزشی بنا دارد با همکاری مناطق آمایشی، واسپاری اقدامات و نظارت بر فرآیند اعتباربخشی، همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را تا پایان سال جاری اعتباربخشی کند.»

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

اولین نفری باشید که نظر می دهید

مرا مطلع کن از
avatar
wpDiscuz
Powered by Themes24x7