درخواست پزشکان طرحی برای افزایش حقوق و کارانه ها متناسب با تورم

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

جناب آقای دکتر نمکی،

باسلام و آرزوی توفیق؛

همانطور که مستحضرهستید، علی­رغم افزایش روزافزون هزینه­های زندگی در ماه­های اخیر، متاسفانه هیچ­گونه افزایشی در حقوق ثابت و کارانه­های پزشکان مشغول در قالب طرح نیروی انسانی صورت نگرفته­است. افزایش هزینه­های رفت­وآمد به مناطق محروم به دلیل دو تا سه برابر شدن هزینه­ی پرواز شرکت­های هواپیمایی، به همراه افزایش هزینه­ی اسکان به علت اشباع بودن محل اسکان بسیاری از دانشگاه­ها (به دلیل شروع زودتر از موعد طرح تخصص)، منجر به وارد آمدن فشار اقتصادی دوچندان به پزشکان جوان مشغول به خدمت در مناطق تحت پوشش طرح خدمت نیروی انسانی گردیده است. متاسفانه، کاهش کارانه­ها به وسیله­ی اجرای طرح قاصدک، تاخیردر پرداخت کارانه­ها و عدم پرداخت ماندگاری نیز به قوت خود باقی­ست و تغییری نکرده­است.

همه­ی این مشکلات در حالی است که متخصصینی که درحال حاضر مشغول به خدمت در این مناطق می باشند، بلافاصله پس از اتمام دوره تخصص و حتی پیش از اتمام آن، برای کمک به بحران ناشی از پاندمی کووید ۱۹ به مناطق معرفی شده­ی وزارت بهداشت اعزام شدند  وعلاوه برمتضرر شدن در بعد آموزشی، تحت فشارهای گوناگون جسمی و روحی قرار گرفتند.

علی رغم مشکلات ذکر شده، جنابعالی و همه­ی هموطنان عزیزمان شاهد حضور مستمر، خستگی ناپذیر و بی ادعای پزشکان در موج سوم پاندمی (که شدیدترین و پرتلفات ترین دوره این پاندمی بوده است)، بوده اید. جان­های عزیز فداشده در این دوران، بهترین گواه این مساله هستند. اما بدیهی است که این متخصصین نیز همچون تمامی انسان­ها نیازمند حداقل­های معیشتی برای تامین زندگی و سلامت روانی و جسمی هستند؛ حداقل هایی که نیک می دانید به هیچ وجه تا به امروز تامین نشده است.  فشار کاری، روانی و اقتصادی مستمر، فرسودگی شغلی بی سابقه ای را در ما متخصصین مشغول به خدمت به جای گذاشته است. امروز، درمیانه ی بحران های متعدد، برداشت ما پزشکان جوان طرحی این است که بیش از هر قشر دیگری به فراموشی سپرده شده­ایم؛ و صدای نحیف ما را هیچ فریادرسی نیست. اینجانبان، نیازمند اقداماتی فوری از سوی وزارت گرامی بهداشت، درمان وآموزش جهت تامین حداقل های معیشتی مان می­باشیم. بدون اقدام فوری و حمایت جنابعالی، ادامه­ی این راه  ناممکن به نظر می­رسد.

احتراما، ما پزشکان شاغل در مناطق محروم در قالب طرح نیروی انسانی، خواستار اجرای هر چه سریعتر اقدامات ذیل از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به وزارت جنابعالی می باشیم:

  1. افزایش حقوق ثابت متناسب با تورم موجود؛
  2. تعدیل کسری کارانه­ها در اثر طرح قاصدک و مالیات؛
  3. تسهیل هزینه­های رفت­وآمد و اسکان پزشکان شاغل در قالب طرح نیروی انسانی.

بدون شک، حمایت جنابعالی موجب دلگرمی ما و ایجاد توانی مضاعف در ادامه ی دوران توان فرسای پاندمی کووید ۱۹ خواهد بود.

با سپاس از همکاری و توجه شما

جمعی از متخصصین مشغول به خدمت در طرح نیروی انسانی

رونوشت به معاونت محترم درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر جان بابایی

درخواست پزشکان طرحی برای افزایش حقوق و کارانه ها متناسب با تورم

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
جناب آقای دکتر نمکی،
باسلام و آرزوی توفیق؛
همانطور که مستحضرهستید، علی¬رغم افزایش روزافزون هزینه¬های زندگی در ماه¬های اخیر، متاسفانه هیچ¬گونه افزایشی در حقوق ثابت و کارانه¬های پزشکان مشغول در قالب طرح نیروی انسانی صورت نگرفته¬است. افزایش هزینه¬های رفت¬وآمد به مناطق محروم به دلیل دو تا سه برابر شدن هزینه¬ی پرواز شرکت¬های هواپیمایی، به همراه افزایش هزینه¬ی اسکان به علت اشباع بودن محل اسکان بسیاری از دانشگاه¬ها (به دلیل شروع زودتر از موعد طرح تخصص)، منجر به وارد آمدن فشار اقتصادی دوچندان به پزشکان جوان مشغول به خدمت در مناطق تحت پوشش طرح خدمت نیروی انسانی گردیده است. متاسفانه، کاهش کارانه¬ها به وسیله¬ی اجرای طرح قاصدک، تاخیردر پرداخت کارانه¬ها و عدم پرداخت ماندگاری نیز به قوت خود باقی¬ست و تغییری نکرده¬است.
همه¬ی این مشکلات در حالی است که متخصصینی که درحال حاضر مشغول به خدمت در این مناطق می باشند، بلافاصله پس از اتمام دوره تخصص و حتی پیش از اتمام آن، برای کمک به بحران ناشی از پاندمی کووید ۱۹ به مناطق معرفی شده¬ی وزارت بهداشت اعزام شدند وعلاوه برمتضرر شدن در بعد آموزشی، تحت فشارهای گوناگون جسمی و روحی قرار گرفتند.
علی رغم مشکلات ذکر شده، جنابعالی و همه¬ی هموطنان عزیزمان شاهد حضور مستمر، خستگی ناپذیر و بی ادعای پزشکان در موج سوم پاندمی (که شدیدترین و پرتلفات ترین دوره این پاندمی بوده است)، بوده اید. جان¬های عزیز فداشده در این دوران، بهترین گواه این مساله هستند. اما بدیهی است که این متخصصین نیز همچون تمامی انسان¬ها نیازمند حداقل¬های معیشتی برای تامین زندگی و سلامت روانی و جسمی هستند؛ حداقل هایی که نیک می دانید به هیچ وجه تا به امروز تامین نشده است. فشار کاری، روانی و اقتصادی مستمر، فرسودگی شغلی بی سابقه ای را در ما متخصصین مشغول به خدمت به جای گذاشته است. امروز، درمیانه ی بحران های متعدد، برداشت ما پزشکان جوان طرحی این است که بیش از هر قشر دیگری به فراموشی سپرده شده¬ایم؛ و صدای نحیف ما را هیچ فریادرسی نیست. اینجانبان، نیازمند اقداماتی فوری از سوی وزارت گرامی بهداشت، درمان وآموزش جهت تامین حداقل های معیشتی مان می¬باشیم. بدون اقدام فوری و حمایت جنابعالی، ادامه¬ی این راه ناممکن به نظر می¬رسد.
احتراما، ما پزشکان شاغل در مناطق محروم در قالب طرح نیروی انسانی، خواستار اجرای هر چه سریعتر اقدامات ذیل از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به وزارت جنابعالی می باشیم:
۱. افزایش حقوق ثابت متناسب با تورم موجود؛
۲. تعدیل کسری کارانه¬ها در اثر طرح قاصدک و مالیات؛
۳. تسهیل هزینه¬های رفت¬وآمد و اسکان پزشکان شاغل در قالب طرح نیروی انسانی.
بدون شک، حمایت جنابعالی موجب دلگرمی ما و ایجاد توانی مضاعف در ادامه ی دوران توان فرسای پاندمی کووید ۱۹ خواهد بود.
با سپاس از همکاری و توجه شما
جمعی از متخصصین مشغول به خدمت در طرح نیروی انسانی

رونوشت به معاونت محترم درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر جان بابایی
رونوشت به ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر ظفرقندی

[signature]

۱,۳۲۸ signatures

با دوستانتان در میان بگذارید

   

Powered by Themes24x7